Scurt istoric al Fundaţiei "Nichita STĂNESCU" din Ploieşti
 
Fundaţia "Nichita STĂNESCU" a fost creată în special de colegii de liceu ai poetului, pe 16 februarie 1990, dată la care mama poetului, distinsa doamnă Tatiana STĂNESCU împlinea vârsta de 80 de ani. În Procesul Verbal se stipulează componenţa Consiliului de Coordonare:

Preşedinte: Mircea GOCIMAN

Vicepreşedinţi: Ion POPA şi Zoe STOICESCU – APOSTOLACHE
Secretar: Nelu STAN
Membri: Sever AVRAM, Sergiu UTZĂ – BĂICOIANU, Rodion GALERIU, Ioan GĂUCAN, Oliviu GĂZDAC, Dan NICOLESCU, Eugen CLOŞCA – STĂNESCU.

Oficial, Fundaţia "Nichita STĂNESCU" este legalizată prin Încheierea 90 din 5 martie 1990 a Camerei de Consiliu a Judecătoriei Ploieşti (Dosar nr 93 din 1990).

La 31 martie 1990 este cooptat în calitate de Vicepreşedinte al Fundaţiei "Nichita STĂNESCU" poetul basarabean Valeriu MATEI, primul basaarabean care primeşte o funcţie oficială în România.
Sub auspiciile Fundaţiei "Nichita STĂNESCU" s-au desfăşurat o multitudine de acţiuni dintre care menţionz:
Prima mare manifestare culturală de amploare după 1989, la 31 martie 1990, Festivalul Nichita STĂNESCU în Ploieşti, cu amplasarea primei plăci comemorative pe casa natală.
Alte Festivale naţionale şi internaţionale Nichita STĂNESCU.
Simpozioane Nichita STĂNESCU în Bucureşti la Sala Ateneului Român şi Teatrul Lucia Sturza Bulandra.
Acţiuni comune cu Tineretul Creştin din România.
Simpozion la Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti cu participarea a patru rectori la care Fundaţia "Nichita STĂNESCU" a propus crearea în cadrul institutului de învăţământ ploieştean a unei secţiuni literare.
Realizarea şi amplasarea în faţa sediului Uniunii Scriitorilor din România a primului bust al lui Nichita STĂNESCU creat de sculptorul Paul VASILESCU (în actualul parc Nichita STĂNESCU de pe Calea Victoriei).
Cenaclul literar al Fundaţiei "Nichita STĂNESCU"
Acţiuni Nichita STĂNESCU cu elevii din Ploieşti
Concursuri de şah Memorialul Nichita STĂNESCU
Comemorarea datei de 13 decembrie la Colegiul Naţional Ion luca CARAGIALE din Ploieşti.
Crearea Secţiunii Ion GRIGORE în memoria celebrului Profesor de matematică, cu acordarea anuală a premiilor Ion GRIGORE în cadrul Colegiului Naţional Ion Luca CARAGIALE din Ploieşti.
Cenaclul de Epigrame al Fundaţiei "Nichita STĂNESCU" Intercity.
 
Preşedintele Fundaţiei "Nichita STĂNESCU"
                                                                                           Ing Mircea GOCIMAN
15 ianuarie 2004