Ocuparea Budapestei de către trupele române în 1919

Gocimanii internaţi în lagărul de la Şopron

        În timpul primilui război mondial, pentru a putea fi izolaţi, majoritatea intelectualilor români din Ardeal au fost internaţi în lagăre de stăpânirea Austro-Ungară. Gheorghe, Aurel şi Cornel Gociman au fost internaţi în lagărul din localitatea Şopron împreună cu Spiridon Dimian cumnatul lui Gheorghe. Ulterior, a sosit singur, la numai 13 ani, tatăl meu Eugen. Acolo ei au cunoscut intelectualitatea românească din Transilvania şi Ungaria cu toate păţaniile ei, intelectualitate scoasă din circuit prin încarcerare în acel lagăr, de izolare să-i spunem. După intrarea trupelor române în Ungaria şi ocuparea Budapestei, bunicul, Gheorghe Gociman, a fost cooptat în Comitetul de Ocupaţie al Budapestei, având răspunderea căilor ferate în Ungaria ocupată de trupele româneşti. Am o fotografie în care bunicul este imortalizat împreună cu o serie de marii personalităţi, care compuneau acest comitet, pe data de 8 septembrie 1919.