Cartea lui Aurel Gociman a apărut în anul 1943 fiind realizată de către Tipografia Ziarului Universul.

      Prefaţa lucrării a fost scrisă de marele ziarist român Stelian Popescu, care o prezintă în mod elogios.

PREFAŢĂ

        0 carte se recomandă prin conţinutul ei, nu prin atenţiunea pe care oricine, oricât de autorizat ar fi, ar atrage-o asupra meritelor autorului în desvoltarea subiectului tratat în paginile acelei cărţi.
        Lucrarea d-lui Aurel Gociman despre "Romania şi revizionismul maghiar" cuprinde un material atât de bogat, încât face din ea un obiect de preţ pe biroul oricărui intelectual, ca şi al oricărui român, cărora le pune la disploziţie tot ceeace este necesar ca să se documenteze în mod succint asupra. chestiunii atat de arzătoare a revizionismului, agitat de turburătorii păcii, stabilită cu atatea sacrificii.
         De aceea, prefaţa care mi se cere la această lucrare, deşi o socotesc de prisos, o fac cu plăcere dacă poate să adaoge ceva la răspândirea ei în cercuri cât mai largi.
       Ororile produse de războiul mondial au făcut pe autorii tratatelor de pace să creadă că un suflu de umanitarism necunoscut până atunci se va lăsa asupra popoarelor şi că dispoziţiunile privitoare la noua stare de lucruri vor determina pe oameni să înteleţagă că o epocă bazată pe dreptate trebue să înceapă.
            S'au înşelat.
           Spiritul larg în care erau concepute tratatele de pace n'a fost înţeles de asupritorii de eri, cari au deslăntuit în toată lumea o agitaţie ne mai văzută, bazată pe fals şi înventiuni, sperând că dintr'un nou cataclism vor recâştiga ceeace stăpaniseră prin încălcarea drepturilor altor neamuri.
          Ne opunându-se de la început rezistenţa necesară, acestei agitată nedrepte, ne găsim azi în faţa unei opinii publice indusă cu desăvârşire în eroare ; va trebui şi timp şi muncă îndelungată, pentru ca să o putem lumina.
         Aceasta este şi scopul Legii antirevizioniste române, care s'a născut din necesitatea imperioasă de a face cât mai curând lumină, într-o chestiune prezentată cu intenţiune în mod falş, de caei care au provocat războiul mondial.
         Cartea d-lui Aurel Gociman îmbrăţişând toată problema revizionistă în ceeace priveşte neamul românesc, umple un gol simţit în literatura noastră şi este menit să servească drept punct de plecare altor lucrări, pentru ajungerea scopului urmărit : demascarea falsităţii temei revizioniste maghiare.

                                                                        STELIAN POPESCU