Anul 1983

1983, ca toți anii sub regim comunist adus cu căruțele și impus cu tancurile de la Moscova, sub patronajul vinovat al aliaților englezi și americani, a fost un an apăsător pentru poporul român, cu excepția unui număr redus de oportuniști care reușiseră să se "aranjeze". Erau membrii ai partidului comunist român, ocupau funcții de conducere și duceau o viață mult mai bună decât oamenii obișnuiți. Executau însă indicațiile de la organele de partid și de stat fără comentarii, indiferent cât de imbecile, lipsite de sens ori de bun simț, chiar dacă erau păgubitoare din punct de vedere social sau economic nu numai pentru societate sau pentru ceilalți, dar chiar și personal, pentru cel care le punea în practică.

Situațiile hilare deveniseră normale și prima care îmi trece prin minte este că, pe vremea când lucram la filiala din Ploiești a Institutului de Proiectare și Cercetare pentru Utilaj Petrolier, IPCUP București, pentru a merge la București ne urcam în microbuzul filialei din Ploiești cu care mergeam până la granița dintre județul Prahova și județul Ilfov, unde așteptam microbuzul care venea cu cei din București și ne transbordam. Microbuzul din București lua ploieștenii, iar cel din Ploiești lua bucureștenii, ducându-ne pe fiecare la treburile noastre, după care la sfârșitul zilei, ne reîntâlneam tot acolo și schimbam mijloacele de transport. Lucrurile se încurcau însă dacă unul din microbuze se defecta sau dacă unul din participanți întârzia câteva ore, ori dacă în ziua respectivă spre București nu mergea nimeni și atunci microbuzul din București aștepta toată ziua la hotarul dintre județe întoarcerea celor care veneau de la Ploiești. Vara mai era cum mai era, dar iarna, îl găseam pe bietul șofer aproape congelat, cu toate că mai pornea din când în când motorul să se încălzească. Fiecare microbuz, ca toate mijloacele de transport, avea o cotă fixa de benzină pe lună, dar exista în plus restricția ca mașinile întreprinderilor să nu părăsească raza județului în care erau înmatriculate fără o aprobare specială care se obținea cu foarte mare dificultate. Acest lucru a durat aproape un an, până când absurditatea prevederii a făcut să fie abrogată chiar de cei care o născociseră. O ciudățenie era chiar existența IPCUP în București, deoarece activitatea de proiectare și cercetare a acestuia se exercita asupra echipamentelor sau instalațiilor produse de către uzinele de utilaj petrolier din Târgoviște, Câmpina, Zalău, dar mai ales Ploiești, unde existau filiale. Grosul institutului se afla însă la București, unde pe lângă un nucleu extrem de puternic din punct de vedere științific, se lipiseră o groază de de pile și relații la un loc călduț în capitală. Romania era pe vreme aceea al doilea exportator de utilaj petrolier din lume, fără ca institutul sau uzinele producătoare să cumpere licențe de fabricație din străinătate, ceea ce reprezenta un unicat în sectorul tehnic românesc. Din punct de vedere valoric IPCUP era o forță, cu oameni de un înalt profesionalism și un consiliu științific de omologare a lucrărilor (CTE) despre care îmi aduc aminte cu plăcere și mândrie. Am colaborat și am fost apreciat de astfel de oameni de înalt profesionalism și o conduită exemplară, cu toate că nu erau chiar uși de biserică ori oameni încuiați, dimpotrivă.

În privința programului de lucru nu puteai avea nici o siguranță, fiindcă sub pretextul că județul nu și-a realizat planul, printr-un simplu telefon de la organele județene de partid, erai obligat să vii duminica la serviciu, chiar dacă nu era de lucru în săptămâna respectivă decât pentru 2 sau 3 zile și ardea gazul în cursul săptămânii. Culmea tâmpeniei consta în faptul, că dacă soția lucra la altă întreprindere, se putea întâmpla ca tu să lucrezi în duminica respectivă, iar nevasta să fie liberă sau invers, iar viața mergea înainte sub faldurile socialiste victorioase. Uneori dispoziția de lucru se contramanda destul de devreme și veneam degeaba la serviciu sau se primea pe la prânz un telefon că puteam pleca acasă, însă pentru bieții navetiști ziua era ratată, fiindcă ei aveau mijloace de transport pentru acasă numai după amiaza.  Când însă din cauza unor termene presante trebuia să rămânem la lucru peste program sau să venim duminica, trebuia să obținem aprobări speciale de la director, care le dădea sau nu după cum avea chef. La locul de muncă acești directorași făceau și ei pe micii dictatori ca să se răzbune pe ceea ce îndurau ei de la șefii lor, care în general se purtau nedelicat și în general le vorbeau tare urât, ca la slugi. Amatori pentru posturile de directori erau destui, fiindcă din punct de vedere al avantajelor materiale era convenabil, așa că la plăcinte și pupat în fund era mare înghesuială. Câtă dreptate avea Regele Carol al II-lea când spunea … "Nu am eu un cur destil de mare, câți ar vrea să mi-l pupe". Am asistat în cariera mea la momente penibile în care directorii erau făcuți cu ou și cu oțet, în termeni inacceptabili, de reprezentanți ai ministerelor sau ai organelor locale de partid, fără ca aceștia din urmă să riposteze, chiar dacă aveau dreptate în mod evident.

Am avut ocazia să cunosc și directori, activiști, directori generali, miniștri: Ion ANGELESCU director economic la Uzina " 1 Mai", Nae IONESCU și Ionică TUDOSE miniștri din Ministerul Petrolului sau chiar conducători de stat și de partid ca Gheorghe GHEORGHIU‑DEJ, care aveau un comportament real sau măcar aparent exemplar, dar aceștia erau excepții. Majoritatea șefilor, conștienți de puterea lor, erau nu numai proști și inculți, dar mai ales mârlani, bădărani, prost crescuți, lipsiți total de bune maniere, despre care unii nici nu avuseseră ocazia să audă. În general directorii fără studii erau de preferat deoarece proveneau din muncitori care își cunoscuseră bine meseria lor inițială, iar un om care cunoaște o meserie le respectă pe toate celelalte și implicit respectă pe specialiștii din alte domenii. Din această categorie făceau parte Directorul DUMITRU de la Electromontaj Câmpina, Manea IONESCU de la Rafinăria Astra din Ploiești, Ion BOCIOACĂ de la GSCMRIC Ploiești, care a fost o perioadă chiar primarul Ploieștiului, sau un alt fost primar al Ploieștiului, Gheorghe VIDRAȘCU în relații bune cu profesorul Ion GRIGORE și pe care l-am cunoscut la aniversarea a 70 de ani a dânsului pe care am organizat-o pe 22 februarie 1978. La numirea sa ca director al Rafinăriei Astra din Ploiești, după naționalizare, Manea IONESCU un fochist priceput, cu toate că la ședința inaugurală mulți așa ziși revoluționari strigau să fie dați afară și băgați la pușcărie inginerii, că au lucrat cu străinii, că sunt burghezi, i-a oprit spunând că fără ei o să dea foc la rafinărie. În plus, a angajat câțiva ingineri de mare valoare, dați afară de la alte rafinării care picaseră pe mâna unor directori idioți. Din acest motiv atmosfera de lucru și rezulatele la Astra, rebotezată Rafinăria Nr. 1 pe vremea aceea, erau superioare și mult diferite de cele de la alte rafinării. Mulți directori erau făcuți din ingineri pe puncte care, direct din uzine fuseseră trimiși la Brașov, la o școală de doi ani, care ținea loc de liceu, după care la facultate promovau examenele prin dispoziția organelor de partid, deoarece având o pregătire de bază precară erau nevinovați profesional.  În Politehnica bucureșteană erau însă obstacole de care nici dispozițiile de partid nu puteau trece și spre cinstea lor, la Facultatea de Electronică nu se putea trece de profesorul Tudor TĂNĂSESCU fără cunoștiințe solide, iar la Faculatea de Chimie de profesorul Costin NENIȚESCU. Acesta a refuzat să semneze lucrarea de doctorat a analfabetei elena ceaușescu după care a avut mari probleme, din care i s-a tras moartea, dar a murit ca un copac în picioare, spre deosebire de profesorul Radu VOINEA care, în calitate de președinte al Academiei Române a acceptat ca elena ceaușescu să devină membră a Academiei pe nedrept și mai ales fără să țină discursul inaugural tradițional. Cei care ocupau funcții de conducere puteau fi recunoscuți după aerul special pe care-l degajau cu bună știință sau nu în jurul lor, miroseau pentru un observator atent a directori fiindcă aveau ceva în plus. Câțiva dintre colegii mei de liceu sau de facultate, ori prieteni din lumea carierei mele sportive, au devenit cu timpul persoane cu funcții importante sau chiar directori și am avut din fericire relații excelente cu ei fiind primit de la foarte bine în sus și fiind ajutat cu sfaturi tehnice, materiale sau oricum cu o vorbă bună și o primire caldă indiferent cât de aglomerați erau la momentul respectiv. Printre aceștia menționez pe Elena STĂTESCU – Ing. Șef Electromagnetica, Lică JUNCU – Dir. Inst. Cercetări Radiocomunicații, Sandu NECULA Ministrul Construcției de Mașini, Paul APOSTOL , Dan CUNIȚĂ din Centrala MICM, Radu PAPINA – Institutul de Fizică Atomică, Constantin SPIRIDON, Ion RISTEA, Valeriu CĂLINESCU, Nuți ENACHE-TĂNĂSESCU - IPRS Băneasa, Florin Tudor TĂNĂSESCU – Dir. Inst. de Cercetări și Proiectări Electrotehnice, Mircea BROZICI – Șef Service Fabrica de Elemente de Automatizare și ulterior șef compartiment de cercetare la Fabrica de Calculatoare Electronice, Irinel CODREANU – Fabrica de Calculatoare Electronice, Bombonel GONȚESCU – Director la Buzău, Vasile STAN – Ing. Șef Pitești, Gabi CĂLINESCU – Ing. Șef Pitești, Sandu și Ion CRISTIAN, Victor NEGRESCU – Intrep de Prospecțiuni Geologice și Geofizice, Ion ȘTEFAN – Șef Serviciu RADIO POPULAR, Ion OLTEAN  - Dir. Electromureș, Cornel JIPA ; Valerică POPESCU – IPIP, Viorel BOGATU Dir. TIAB, Traian SACHELARIE - Dir Institutul de Proiectări pentru Automatizări București, Nelu POPA Dir. DSAPC Ploiești, Măiță RADULESCU – IFLGS, Mircea DUMITRESCU Dir. Termocentrala Brazi, Mișu ARGHIR – Ministrul Agriculturii, Dir. Nicolae COSTACHE, Dir. Stelică TEODORESCU, Victor VÂLVOI - Uzina 1 Mai Ploiești, Pache VLĂSCEANU Dir. Centrala de Utilaj Petrolier, Irina FRIM, Doru MOCIORNIȚĂ - TEHNOIMPORT, Ică SCĂRLĂTESCU - Cooperativa Radio, Nicușor PETRESCU - Dir. Inst. Cerc. Proiect. Automobile și Tractoare Brașov, Bebe BULIGESCU - Ing. Șef ICM, Dan DRAGOMIRESCU - Ing. Șef Energomontaj Câmpina, Mircea Petrescu - Prorector și Șef de Catedră la Facultatea de Automatică a Politehnica din București. Spre deosebire de aceste exemple pozitive am cunoscut din păcate directori care aveau unul sau două din defecte ca: dorință de parvenire prin orice mijloace, invidie, subaprecierea subalterinlor, luare de mită de la subalterni, slabă pregătire profesională, lipsă de curaj în apărarea subalternilor, agresiune sexuală asupra subalternelor, slabă pregătire profesională, ocuparea postului pe bază de ciubucuri, legături de rudenie sau de colaborarea cu securitatea ( Gheorghe FAVA, Mihai TELEAȘĂ, Alcibiade MIHĂILESCU, Ion M. NICOLAE, Fredi FELDMAN, Dan ROMAN, Vasile BALTAG, Eugen CRISTESCU, Ciprian GÜRTLER)

Un capitol special trebuie să acord medicilor de la care am avut un sprijin nelimitat, în condiții deosebite atât pentru mine cât și pentru tata, mama, băiatul sau soția mea și dintre aceștia menționez pe colegii mei : Bebe STĂNESCU, Gigel GEORGESCU, Valerică PÂRVAN, Ștefan și Nani LUCINESCU, Dorin CALOTĂ, Valentin ZENTENAI, Ion GĂUCAN, Dan și Mimi PĂSCULESCU, Fredi și Dorina MERTL, Boby BOTESCU. Dintre ceilalți prieteni sau rude pe : Mircea NICULESCU, Horia NICULESCU, Ionel ANTONESCU, Valentin IVAN, Viorica și Victor BOSIE și mulți alții.

Lumea era atât de schimonosită încât într-o sală plină se spuneau lucruri pe care nu le credeau nici cei care le spuneau, cu atât mai puțin auditoriul, dar la sfârșit se aplauda "în unanimitate" din teamă de a nu fi denunțați de turnătorii care colaborau cu securitatea. Am avut șansa să lucrez în acea perioadă la Fabrica de Prototipuri din Ploiești, FPPT, cu celebrul fondator al primelor sindicate libere de dincolo de cortina de fier, Vasile PARASCHIV. Îmi fusese prezentat chiar de unul din secretarii de partid, maistrul Aurel MOISE, fost subaltern al meu, un om de mare omenie și înalt profesionalism. La partid fusese numit mai mult cu forța și nu o lua prea în serios cu toate presiunile care se exercitau asupra lui, dar i se trecea cu vederea fiindcă era un strălucit profesionist care nu putea să fie înlocuit cu nimeni. Cu nea Vasile PARASCHIV nu discutam în acea perioadă, însă ne salutam cu deosebit respect și cum eu nu eram omul să aștept neapărat să fiu salutat primul de muncitori, salutul se desfășura prin: - Salut nea Vasile, vă salut dom¢ inginer sau - Vă salut dom¢ inginer, salut nea Vasile. Luările de cuvânt ale lui Vasile PARASCHIV erau pe vremea aceea ca un trăznet, deoarece pe lângă faptul că era un vorbitor excelent, spunea lucrurilor pe nume spre groaza celor care conduceau ședința și a conducătorilor, dar spre bucuria nemanifestată însă pe față a tuturor celorlalți care aveau și ei inima cât un purice de spusele lui nea Vasile. Vasile PARASCHIV nu avea vreo teamă deoarece fusese arestat și bătut de nenumărate ori, însă era sigur că era puțin probabil să fie lichidat deoarece era monitorizat de la Paris de către un comitet special "Vasile PARASCHIV" ceea ce îi dădea o relativă siguranță. Ceea ce se petrecea la FPPT Ploiești era incredibil, nevereosimil și de domeniul fantasticului. La ședințe era o voce care în unisonul jenant de coșmar comunist, vorbea despre gândire liberă, despre conștință, libertate, despre evenimentele care se petreceau în estul sau vestul cortinei de fier, relatate adevărat, fără a fi mutilate de cenzura comunistă ca în mass-media românească a acelor vremuri de jalnică amintire. Deoarece "verba volant", cele mai sfruntate minciuni păreau a fi cele din ziarul oficial al partidului comunist român, cotidianul Scânteia, le citeai de două trei ori și nu-ți venea să crezi cu câtă nerușinare se mințea și cât de imbecil era considerat poporul român căruia i se turnau gogoși de un asemenea calibru. Și când te gândești că au fost câțiva ani buni când se venea la serviciu cu un sfert de oră mai devreme pentru a se citi articolul de fond din Scânteia. Apelul se făcea mai serios ca la lucru, deoarece absențele se raportau la forul superior de partid, iar măsurile erau drastice, puteai fi transferat pentru o perioadă sau definitiv la Onești, la o schelă sau cine știe unde. Se vehicula un banc ce spunea că femeia ideală trebuie: Să se-ntindă ca Rusia, Să se dea ca România, Să se ardă ca Coreea și Să mintă ca Scânteia. Despre Vasile PARASCHIV și felul în care se manifesta mă întrebau toți apropiații mei findcă erau extrem de curioși să afle adevărul despre acest personaj care ocupa capul de afiș în programul postului de radio Europa Liberă. Era cel mai ascultat și apreciat post de radio, care depășea evident audiența posturilor Deutsche Welle, BBC sau chiar Voice of America, ce emitea cu o putere deosebită și se prindea mai facil. Culmea culmilor era faptul că baleind banda de unde scurte a aparatului de radio cădeam uneori peste postul de radio Moscova, emisiunea în limba română, iar relatările acestora erau mult mai apropiate de realitate decât cele de la radio București. La Europa Liberă, lideri de opinie în acea perioadă erau: Monica LOVINESCU cu tonul și textele sale acide, Neculai Constantin MUNTEANU cu tonul său molcom și textul bine echilibrat la care adăuga întotdeauna finalul devenit celebru "Să auzim numai de bine", Virgil IERUNCA ce aducea un aer proaspăt, de adevăr, fără acea înverșunare specifică altor colegi ai lui și profunzimea care amintea de regretatul Noel BERNARD, soțul Ioanei MĂGURĂ, mai era Emil HUREZEANU, Neagu DJUVARA, Sorin CUNEA și o întreagă pleiadă de oameni care ne-au susținut moralul în acele vremuri grele prin care am trecut. Unii dintre ei au fost amenințați, bătuți sau au plătit chiar cu viața precum Cornel CHIRIAC comentatorul muzical, asasinat de oamenii  trimiși de la București. La vremea respectivă o discuție despre Vasile PARASCHIV putea să te coste libertatea sau săți pierzi serviciul, așa că unor cunoscuți pur și simplu nu le răspundeam, făcându-mă că plouă cum se spunea în argou, și am discutat cu foarte puțini prieteni apropiați despre acest subiect fierbinte. Cu toate că eram extrem de apropiat cu Nichita STĂNESCU și a amintit de vreo două ori despre Vasile PARASCHIV, spunând că îi admiră curajul, nu am zis nimic, nu am suflat nici o vorbă deoarece ar fi trebuit să recunosc că lucrăm împreună, plus alte amănunte, iar locuința lui Nichita era probabil permanent ascultată și nu am vrut să risc nimic. (Când dorea să-mi spună ceva vehement împotriva regimului o făcea pe balcon sub pretextul admirării prietenului sau, copacul Gică, sau pe stradă). Îmi amintesc deasemeni cu neplăcere de presiunile făcute de securitate asupra mea pentru a obține informații despre Vasile PARASCHIV și părerea colegilor lui de muncă despre el, dar am rezistat cu destul curaj și până la urmă am fost lăsat în pace. Prin aceleași momente trecusem și în legătură cu Nichita STĂNESCU, Ștefan LUCINESCU, Mihai ARGHIR, profesorul Ion GRIGORE și culmea chiar cu căpitanul de miliție Ion George DĂNESCU (viitorul ministru de interne). Îl cunoscusem la un amic Miți NEDELCU-TORJESCU, cu care fusese coleg de liceu, dar poziția mea a fost de neclintit, nu era străin, nu aveam ce discuta despre el. Și în timpul nenumăratelor discuții cu profesorul Ion GRIGORE s-a discutat des despre Vasile PARASCHIV, dar am ținut strict secret faptul că eram coleg de serviciu cu el, deoarece de la profesor, care nu excela în discreție, ar fi putut răsufla. Când după revoluția din 1989 i-am mărturisit, mi-a făcut o morală sănătoasă și s-a supărat pe mine destul de serios. Este drept că dânsul îmi dăduse să citesc memoriile, printre care și pe episoadele despre canal, lucru periculos pentru  amândoi, mai ales că le luasem acasă unde le-au citit Ica și Alexandru, dar cu consemnul că nu o să recunoască vreodată acest lucru … în orice eventualitate. Până la urmă profesorul m-a iertat, dar își mai aducea aminte uneori și-mi mai trăgea o săpuneală pentru faptul că nu am avut încredere în el.

La  IPCUP, fiind unul din liderii în specialitatea aparatura de măsură și control pentru foraj ai Ministerului Petrolului și autor al primului studiu din România despre forajul cu presiune echilibrată și subechilibrată, aveam contacte cu străinii cel puțin săptămânal și trebuia să prezint informări amănunțite direct căpitanului MIHALACHE, care răspundea de IPCUP la securitate. După ce m-am mutat, nemaiavând contacte cu străinii, pe care chiar le-am evitat, am scăpat de coșmarul infromărilor care îmi ocupau foarte mult timp cu consum de energie nervoasă. Prin 1982, cu ocazia venirii la Ploiești a ziaristului francez Bernard POULET care intenționa să-l contacteze pe Vasile PARASCHIV, acesta a fost bătut pe data de 11 februarie 1982 aparent de niște pungași, dar în realitate securiști care l-au împiedicat să-l vadă pe militantul român. Pe de altă parte nea Vasile nu a mai putut ieși din intreprindere deoarece la poartă îl așteptau securiștii cu o dubă ca să-l aresteze, cu aceeași intenție de a-l împiedica să ia legătura cu ziaristul francez. Securiștii au încercat să-l aresteze în întreprindere, însă strungarii l-au adăpostit la ei în hală, unde băieții cu ochii albaștri nu au îndrăznit să intre. Încă de atunci securitatea știa ce va urma, așa că nu mai apăsa așa de tare pe accelerație, deoarece se temea de reacția oamenilor care ajunseseră la limită din toate punctele de vedere și explozia putea să se producă extrem de ușor. Din punct de vedere istoric, cred că relatarea prezintă primele semne de nesupunere pe față după Brașov 1977, de împotrivire a muncitorilor, tot a muncitorilor, contra securității și din câte știu eu problema a fost mușamalizată chiar de securitate fiindcă nu au fost nici anchetați strungarii care l-au protejat pe nea Vasile. După ce ziaristul a fost bătut și a părăsit Ploieștiul, nea Vasile a putut părăsii întreprinderea și după două zile când l-am văzut, nu avea urme sau vânătăi ca altă dată, semn că ori a fost lăsat în pace, ori a fost anchetat cu grija de a nu-i lăsa urme după bătăile de la interogatoriu. După evenimente, a venit un maior care mi-a cerut infromații despre Vasile PARASCHIV, cu toate că aveam inima cât un purice de frică și emoție, i-am spus clar că relațiile mele cu instituția pe care o reprezintă au fost totdeauna strict în cadrul legii care spunea că sunt obligat să să prezint informări asupra oricărei întâlniri cu cetățeni străini, iar Vasile PARASCHIV era român și nu fac așa ceva. Mi-a fost teamă mult timp după această întâmplare, dar din fericire s-a dovedit că fusesem inspirat, întrucât a fost ultimul contact din viața mea cu un reprezentat al securității.

O altă situație hilară mi-a fost relatată de colegul meu de liceu Ion RĂDULESCU, pe vremea aceea mecanic șef la Uzina de Utilaj Chimic din Buzău. Profitând de vizita în uzina lor a primului ministru de atunci, Manea MĂNESCU, directorul Eugen TOMA îl cheamă în birou pe colegul meu care îi explică primului ministru de ce nu poate realiza obiectivul pentru care venise în mod special la Buzău acesta. Îi lipseau 8 ambreaje din import pentru un utilaj, iar acestea se găseau în țară numai la TMUC București, fiindcă soluția aducerii lor din import cerea foarte mult timp. Primul ministru cere să se facă o comandă, pe care scrie personal directorului general să livreze imediat ambreajele cu pricina. Mulțumit, colegul meu pleacă la București, unde intră în audiență la directorul general care îl refuză categoric spunând că cedarea acestor ambreaje s-ar putea face numai demontându-le de pe un utilaj care pleacă la export, că primul ministri le știe pe ale lui, dar nu cunoaște situația reală din uzină. Nelu RĂDULESCU se întoarce cu coada între picioare la Buzău și raportează directorului eșecul hârtiei primilui ministru, la care acesta îi spune că este fraier, îi acordă pe loc o primă consistentă, din care trimite șoferul să cumpere două damigene din cel mai bun vin de la o cramă din zonă și îl îndrumă pe colegul meu să contacteze pe șeful de depozit al uzinei bucureștene. Zis și făcut, omul meu se duce la București, ia legătura cu șeful de depozit căruia îi explică toată schema, își dau întâlnire la 200 metri de poarta uzinei, unde omul meu primește ambreajele, după care se duce cu șeful de depozit acasă unde lasă cele două damigene, iar acesta îi spune … tovarășe inginer sunt convins că nu mă cunoașteți, nu știți cum mă cheamă !

Deoarece soților ceaușescu le intrase în cap ideea că trebuie să-și plătească datoriile externe cât mai repede, pentru a evita dobânzile, din România se trimitea la export tot ce era vandabil în valută la prețuri uneori derizorii. Oamenii regimului nu s-au dat în lături nici de la a vinde oameni și la început au fost lăsați să plece, pentru o taxă substanțială, nemți în Germania, evrei în Israel, iar când aceștia s-au cam terminat au trecut și la români, așa că ori cine avea în străinătate rude cu stare, putea fi plătit și primea pașaport foarte repede pentru a se stabili în Vest. Am fost coleg la IPCUP cu inginerul PERJU, nepotul celebrului inventator în domeniul auto, primul care a introdul roțile în șasiu. Unchiul lui l-a invitat să se stabilească în Franța pentru a-i conduce și continua afacerea, dar acesta nu a fost de acord deoarece dorea să rămână în țară cu tatăl și mama lui. Fără știrea lui cei doi PERJU, tatăl și unchiul, au aranjat plătirea taxei pentru plecarea tânărului cu soția și copilul, iar acesta a fost somat cu brutalitate de lucrători de la Ministerul de Externe și obligat să părăsească țara în mare grabă. Colegul meu de liceu Jean-Claude RĂDULESCU a fost și el cumpărat de o mătușă din Franța. Dintre produsele cele mai căutate la export un loc important ocupau însă alimentele, așa că în țară se făcea o foame cruntă. Procurarea alimentelor se făcea cu o greutate de nedescris stând la cozi interminabile care puteau dura ore întregi și uneori alimentul respectiv se termina înainte să-ți vină rândul. O situație privilegiată avea Ardealul, unde pentru ca diferența dintre Ungaria și România să nu fie discrepantă, se trăia mai bine și desigur în București capitala țării, plină de străini și într-un fel oglinda României. Deoarece în perioada respectivă mă deplasam frecvent în interes de serviciu la București, mă foloseam de aceste ocazii ca să fac aprovizionarea cu alimente din capitală. Atât la venirea în capitală, dar mai ales la plecare, împreună cu colegii mei, făceam câte o coadă la câteva magazine de unde ne aprovizionam cu unul sau două sortimente de brânză, cașcaval, unt, untdelemn, mezeluri, carne, paste făinoase, măsline, orez, zahăr, cafea, conserve diverse, fiindcă în fiecare zi se puneau în vânzare două sau trei sortimente (magazinele cele mai convenabile nouă erau cele de lângă Arcul de Triumf, Televiziune, Piața Amzei sau Piața Matache). Pe vremea aceea pentru cei care nu aveau obligații de serviciu frecvente la București, o deplasare în capitală era o mană cerească deoarece oricât de proastă ar fi fost piața în ziua respectivă, se alegeau cu ceea ce ar fi putut cumpăra în Ploiești într-o săptămână. Unii dintre ei după ca făceau piața împreună cu ceilalți, lăsau cumpărăturile unui coleg din microbuz și rămâneau în București fiindcă seara se mai băga un rând de marfă și se alegeau cu ceva în plus. Eu care veneam la București mai des, uneori cu mașina personală, pentru care primeam un decont, devenisem mai sofisticat deoarece mai mergeam și pe la librării, unde dacă aveam șansă puteam găsi o carte mai bună pe care în Ploiești o prindeam mai greu din cauza tirajelor reduse, ca urmare a crizei de hârtie creată în urma exportului. În librării nu se găseau de vânzare cărți bune care din cauza tirajului redus se epuizau în câteva ore, după care cu dificultate se puteau procura "de sub tejghea" la suprepreț. În schimb librăriile erau pline de cărți cu tentă politică mai mult sau mai puțin voalată, iar cele mai multe cărți erau volume omagiale despre partidul comunist român, dar în special cărți scrise de elena sau nicolae ceaușescu. Despre acest subiect strălucitul epigramist Ion GRIGORE a reușit să strecoare în volumul său de epigrame următorul distih: Când văd ce‑apare-n librărie, Nu cred în criza de hârtie … spre uimirea tuturor distihul a trecut de cenzură. Tot Ion GRIGORE scrisese și epigrama: Bătrâne Bucur bun străbun, La tine mă gândesc acum, Mai vino iar prin urbea ta, Și adu niște telemea … dar aceasta, evident, nu fusese tipărită.

Strălucitul meu coleg de liceu și prieten, inginerul tehnolog Alexandru CONSTANTINESCU era fiul celebrului profesor Mihai CONSTANTINESCU de la Institutul de Petrol și Gaze din București (fost director al Rafinăriei Româno-Americana din Ploiești, motiv pentru care făcuse cuvenita pușcărie) și nepotul compozitorului Paul CONSTANTINESCU. "Puiu" CONSTANTINESCU lucra la Institutul de Cercetări Chimice din București unde directoare era elena ceaușescu și a fost o piesă importantă în colectivul care a elaborat studiul despre polimeri pe care autoproclamata savantă și-a pus semnătura. (În realitate elena ceaușescu era o incultă, absolventă a două clase primare cu note execrabile așa cum rezulta din publicarea unei foi matricole a elevei Elena PETRESCU, păstrată cu riscul vieții lui de unul din învățătorii ei). Circulau discret expresiile idioate ale "savantei" care spunea bioxidului de carbon codoi de la CO2 sau despre apă se exprimase cu "hâ doi zero" de la H2O. După ce cartea semnată de elena ceaușescu a fost pusă în vânzare, se pare că Puiu a scăpat ceva într-un cerc destul de restrâns, că  probabil "savanta" nu ține minte nici măcar numele capitolelor și acest lucru a ajuns la urechea ei conducând la hotărârea de a-l elimina, pentru a opri scurgerea de informații asupra autorilor reali ai lucrării. S-a stabilit o cale de eliminare a lui extrem de rafinată pentru a nu fi alarmați ceilalți membri ai colectivului care nu se știe cum ar fi reacționat la o politică de tip Meșterul Manole și s-ar fi putut adresa ambasadelor sau agențiilor de presă străine, dacă s-ar fi simțit amenințați cu exterminarea fizică. Cum Puiu era amator de băuturi bune, s-a considerat că acesta este călcâiul lui vulnerabil și i s-au oferit din belșug, sub formă de cadouri de la diverși prieteni, care erau în realitate lucrători de securitate sau colaboratori. Pe fondul consumului excesiv de alcool în diverse locuri, alese cu grije de securitate, unde nu lipseau nici femeile frumoase, a fost fotografiat cu acestzea. S-a creat o documentație pentru convingerea soției de a-l părăsi. Aceasta a fost convinsă pe baza documentelor fotografice că soțul ei este un alcoloi și un afemeiat irecuperabil care trebuie internat pentru dezalcoolizare, după care putea obține ușor divorțul în favoarea ei. Pentru securitate important a fost să reușească să-l interneze prima dată, deoarece acolo, prin intermediul unor medici criminali care ignorau total jurământul lui Hipocrate și ascultau numai de patronii lor lipsiți de scrupule, în loc să fie dezalcoolizat, a fost alcoolizat de-a binelea printr-un tratament distructiv. După externare era într-o stare mai gravă, întreținută de securiștii care se ocupau de el și de șefii lui care nu îl dădeau afară din serviciu, dar nu mai primea de lucru. Ca ideea să fie tentantă i s-a propus restituirea casei naționalizate de la Ploiești și un serviciu la un institut de cercetare din Ploiești. Mai de bună voie, mai constrânși, Puiu împreună cu mama lui, profesoare Eleonora CONSTANTINESCU s‑au mutat la Ploiești în vechea lor casă care le-a fost restituită suspect de facil și repede. Fiind instrucțiuni de "sus de tot", casa a fost parțial renovată gratuit ceea ce subliniază încă o dată că totul se desfășura după un plan diabolic al unor profesioniști ai crimei. La institutul unde lucra nu a primit niciodată de lucru și la cea mai mică migrenă era învoit fără a i se reține din salariu chipurile pentru contribuția la "lucrare". Băutura i se procura din plin și din timp în timp mai trecea pe la "dezalcoolizare" așa că destul de repede ficatul i-a cedat și s-a prăpădit. Fiind foarte apropiat de el, știu o parte din aceste lucruri de la el care mi-a spus unele lucruri, nu acasă, ci pe stradă. Încă din liceu frecventam casa familiei CONSTANTINESCU, unde am cunoscut-o pe distinsa lui mamă, profesoară de fizică și colegă de facultate cu profesorul Ion GRIGORE. După moartea lui Puiu am vizitat-o destul de des fiind foarte bine primit, deoarece depănam amintiri de pe vremea când eram coleg de liceu cu băiatul ei (împreună cu Griguță SAVU și Radu PAPINA ei luau premiul I, iar eu luam premiul II) cu care jucasem și volei. Mai discutam despre colaborarea pe care o avusesem cu soțul ei în cadrul Ministerului Petrolului. La început chiar după revoluție treceam des pe la dânsa, mai ales că Fundația "Nichita STĂNESCU" avea sediul chiar lângă casa dânșii, pe care prin donație o transformase în Muzeul Paul CONSTANTINESCU. Speriată probabil de amenințarea securității, evita cu discreție să discute despre soarta tragică a fiului ei, dar încetul cu încetul, mai ales după ce s-a convins că știu unele lucruri de la el, a început să-mi spună câte ceva. După ce am aflat multe lucruri i-am propus să facem înregistrări explicându-i că așa am procedat și cu doamna Tatiana STĂNESCU mama lui Nichita. A fost efectiv îngrozită și nu a acceptat, dar după câțiva ani simțind probabil că i se apropie sfârșitul a acceptat să înregistrăm discuția însă eu am întârziat și dânsa a decedat, așa că am pierdut o mare șansă de a prezenta un document zguduitor despre acele vremuri de groază. Griguță SAVU care absolvise Facultatea de Aeronave din IP București fusese pilot militar pe reactoare și pilot civil, iar datorită profesionalismului său ajunsese consilier aviatic al flotei prezidențiale și se ocupa personal de acestea. La o întâlnire cu el, la vărul lui arhitectul Ion LUCINESCU, Griguță ne-a povestit cum la achiziționarea primului Boening 707 prezidențial, analfabeta, ca să spună și ea ceva a dispus mutarea closetului de pe partea stângă pe cea dreaptă. Realizarea acestui lucru de către firma producătoare a costat multe milioane de dolari deoarece a inclus proiectarea și experimentarea, dar de plătit nu plătea ea personal.

Mergând des prin București, reușeam să prind câte o revistă sau un ziar străin deoarece aveam avantajul că puteam să mă descurc în franceză, germană, engleză și bineînțeles rusă. Rusa ne fusese impusă cu forța atât în liceu cât și în facultate așa că o studiasem 7 ani. În plus avusesem anii buni de contact cu rușii care au rechiziționat casa noastră, lăsându-ne pe noi în două camere și asta printr-o minune, deoarece aveau nevoie când plecau la serviciu de cineva care să se îngrijească de casă, să facă focurile, să îngrijească copii și cei mai potriviți au considerat că sunt proprietarii.

Agențiile de turism organizau excursii în București la spectacole și în special la matinee, în cursul săptămânii, cu program de cumpărături, atât înainte cât și eventual după spectacol, iar pentru bieții oameni care nu aveau mașină proprie faptul că puteau face cumpărături și să le aducă cu autobuzul la Ploiești era un mare chilipir. Unii încercau să vândă biletele pe nimica toată și în timpul spectacolului făceau cumpărături în liniște, iar dacă spectacolul era vreo piesă de teatru de mare succes pe bilet se putea lua un suprapreț consistent și excursia devenea foarte rentabilă. Cu toate că eu mergeam des la București încât eram chiar saturat, am mers la câteva spectacole cu autobuzul, deoarece era greu de procurat bilete la ele și am văzut cu tristețe jalnicul spectacol al aprovizionării și chiar tentat am cumpărat câte ceva, fiindcă nu aveam acasă suficient sau deloc din sortimentul respectiv.

Soția mea lucra ca inginer proiectant principal gradul III la Institutul de Proiectări pentru Instalații Petroliere - IPIP Ploiești, dar fiindcă fusese transferată cu întregul colectiv de proiectare de la Uzina de Utilaj Chimic din Ploiești și nu mai era loc pentru ei în sediul central a lucrat 11 ani într-o clădire pe strada Nicolae BĂLCESU lângă tribunal, în buricul centrului. În această clădire, o perioadă nu a existat portar și chiar după angajarea unei portărițe ieșirea angajaților era destul de lejeră mai ales că aceștia se duceau frecvent la sediul central. Cum din atelierele de proiectare se vedea direct pe geam fornarea eventualelor cozi la magazinul condus de un anume ROTARU, în câteva clipe atelierele se goleau și toată lumea se așeza la coadă procopsindu-se cu fel de fel de produse greu accesibile. Când în 1989 au fost mutați în incinta institutului faptul că nu se mai putea face aprovizionarea pe această cale simplă s-a simțit drastic și ne-a fost extrem de greu, mai ales că se răriseră serios și deplasările mele la București în interes de serviciu. Organele de partid se aprovizionau însă de la magazile speciale unde se putea cumpăra orice și în cantități importante oferind astfel avantaje activiștilor de partid pentru strădania de a imprima linia partidului pe spinarea bietului popor român. Pentru activiștii comiteteului central al partidului existau magazine speciale unde se aduceau produse de import care mergeau până la automobile pe care și le puteau permite însă numai unii tovarăși deoarece trebuia o aprobare specială. Tot ei comandau la librăria din circuitul închis, orice fel de manuale, reviste românești sau străine pe care le primeau într-un termen destul de scurt și în mod gratuit.

O altă găselniță prin care se făcea chipurile economie era faptul că mașinile particulare, înmatriculate cu numere speciale pentru a putea fi recunoscute ușor aveau voie să circule o duminică din două. Într-o duminică circulau mașinile cu număr par (cu soț) și în următoarea cele cu număr impar așa că grupurile se formaseră după numărul mașinii pentru a putea ieși duminica la o iarbă verde sau la Snagov. Cei cu relații importante și-au schimbat numerele de înmatriculare ca să poată ieși cu prietenii lor deoarece peste restricție nu se putea trece decât cu o aprobare specială sau având pentru a prezenta la control un certifiact de deces pentru justificarea iminenței transportului.

La Snagov mergeam  la Vila 24 unde nu se putea ajunge decât cu mașina personală, dar la intrare se cerea o legitimație specială eliberată la București. Eu intrasem prima dată cu doctorul Bobi BOTESCU posesorul unei astfel de legitimații, iar ulterior spuneam celui de la poartă că sunt din grupul doctorului BOTESCU și îi dădeam un bacșiș gras, așa că după un timp mă cunoștea bine și intram fără probleme. Avantajul consta din faptul că era foarte puțină lume, existau toate amenajările necesare, iar în minihotelul existent funcționa un restaurant cu prețuri rezonabile și în zilele când camerele nu erau ocupate de membrele lotului olimpic de canotaj se putea înnopta la un preț convenabil. Cum noi aveam o barcă pneumatică mare, cumpărată la camping de la niște olandezi, iar cu Alexandru nu aveam probleme fiindcă se pregătise peste doi ani la centrul de înot al clubului Petrolul din Ploiești de la Rafinăria Vega, la Snagov erau ore extraordinare de relaxare. Când aveam de lucru sau de învățat ceva, îmi luam materialele cu mine și lucram cu un spor deosebit, întrerupt din când în când de o baie relaxantă într-o apă superbă și un mediu ideal.

Revenind la lucrurile neplăcute, îmi amintesc cum eram obligați să participăm la defilări de "1 Mai", "23 August" sau uneori "7 Noiembrie" când, grupați pe întreprinderile unde lucram, treceam prin fața unei tribune oficiale special amenajate pe bulevard la primul rond, cu lozinci și tablouri în mână fiind obligați să strigăm lozinci sau măcar să ovaționăm după ce oameni desemnați strigau anumite slogane. În tribune luau parte notabilitățile orașului și în decursul anilor am văzut acolo o serie de prieteni sau colegi de liceu printre care: Mișu ARGHIR directorul Direcției Agricole Județene Prahova, ulterior ministrul agriculturii, Mircea DUMITRESCU directorul unei centrale din cadrul Ministerului Energiei Electrice din care făceau parte Termocentralele Brazi, Teleajen, Doicești, Nelu POPA directorul Institutului de Proiectare Prahova sau Arhitectul șef al Județului Prahova, Gică ANDRONACHE director în cadrul CFR, Bebe STĂNESCU directorul Spitalului CFR Ploiești. Cu toate că eu sufeream de arterită, nici nu se putea pune problema de a fi scutit, dar mi se făcea hatârul că nu trebuia să mă prezint la întreprindere unde colegii mei așteptau ore întregi până erau încolonați și intrau pe bulevard. Eu mă așezam pe o bancă pe bulevard și când apăreau colegii mei mă alăturam lor având grijă să atenționez secretarul de partid că am venit pentru ca să nu fiu trecut absent, fiindcă a doua zi listele absenților se trimiteau la organele superioare de partid. În ultimii ani ai perioadei de aur ceaușeștiene se organizau megademonstrații la București unde participau zeci de mii de oameni care se pregăteau cu vreo două luni înainte pentru aceste demonstrații de masă. Greul îl duceau elevii, dar mai ales militarii din toată țara care se antrenau vreo două luni în orașele de reședință ale județului, iar cu două săptămâni înainte erau cantonați la București pentru repetiții. La astfel de manifestații scopul principal era elogierea soților ceaușescu prin toate metodele imaginabile: lozinci, poezii, tablouri, portrete de mărimea fațadei unui bloc sau două, lozinci scrise cu corpurile demonstranților. Îmi amintesc cu tristețe de bietul nea Gică PETRESCU, cel mai mare cântăreț de muzică ușoară românească, care a fost obligat să interpreteze o melodie stupidă și lipsită de melodie, dar intitulată "Cincinalu-n patru ani și jumătate". Puțini din figurile importante ale teatrului și ale culturii au scăpat de elogiile la adresa familiei ceaușascu, iar dintre ei îmi amintesc de prestațiile penibile ale lui: Adrian PĂUNESCU, Corneliu Vadim TUDOR, Silviu STĂNCULESCU, Eusebiu ȘTEFĂNESCU …

Cu mult timp înainte, unchiul meu care era șeful ginerelui lui Tudor ARGHEZI, îmi povestea cum acesta văitându-se socrului lui că are bătături de la purtatul unor tablouri la demonstrații a fost uluit de replica acestuia:

- Bine, dar voi nu aveți servitori ca să le ducă ?

În emisiunile televizate unde apăreau personalități din diverse domenii, reporterii care conduceau emisiunile își împingeau invitații spre elogierea familiei ceaușescu. Îmi amintesc cu mare plăcere de un interviu luat lui Nichita STĂNESCU la o expoziție anuală de pictură și sculptură. Reporterul îl încolțise pur și simplu pe Nichita, iar acesta cu mare artă reușea să nu spună cuvintele elogioase reușind cu bine cunoscuta-i măiestrie să evite momeala de a omagia pe ceaușești, iar eu îi țineam efectiv pumnii ca la o lovitură de 11 metri și am fost fericit că a reușit acest lucru până la sfârșit. A doua zi am comentat pe larg secvența cu profesorul Ion GRIGORE care era și el încântat de dibăcia lui Nichita care nu s-a lăsat atras în cursă. După ce că în unele perioade ajunsesem să beneficiem de numai 4-5 ore de emisie zilnic la televiziune, o pondere importantă a acestor emisiuni erau destinate omagierii marilor conducători așa că toată lumea care locuia la mai puțin de 150 de kilometri de graniță îți făceau sau procurau fel de fel de tipuri de antene și toată lumea urmărea programele bulgărești, rusești, poloneze, ungurești sau sărbești care erau mult mai interesante.

Dacă pe vremea studenției mele metodele erau mai dure, în anii 80 metodologia de îndoctrinare evoluase devenind mai sofisticată. Când eram eu student în seara Învierii se organizau în diverse locuri reuniuni studențești cu prezența obligatorie, iar prezența era consemnată de un responsabil al uniunii tineretului comunist, acum reuniunile fuseseră înlocuite cu spectacole de mare interes așa că studenții erau atrași să participe la spectacole la care în mod normal avea acces greu. În ambele situații însă, înfruntând riscurile studențimea participa masiv la slujba de Înviere cu toate că și în biserică puterea organiza bande de tineri care disturbau slujba, dar dacă întreceau limita, credincioșii îi goneau și cu toată sfințenia momentului le trăgeau uneori o chelfăneală sănătoasă. Când scriu aceste rânduri (prin 1999-2000), cu toată admirația pe care o am pentru poporul sârb, pe baza comportamentului din timpul ocupației naziste și atitudinea față de tendința de hegemonie a rușilor, nu pot să nu am un sentiment de jenă față de modul în care au fost păcăliți de regimul Miloșevici. În perioada în care se anunțaseră mari mitinguri de protest contra regimului comunist, televiziunea oficială a programat o serie de filme nominalizate la premiile Oscar și o serie de potențiali demonstranți în loc să iasă în stradă au preferat să stea în fața televizoarelor făcând ca respectivele demonstrații să se transforme în semieșecuri. Bieții iubitori de libertate amatori nu au nici o șansă în fața profesioniștilor din serviciile de securitate, lucru dovedit în nenumărate rânduri și în istoria post decembristă a României, când poporul român a fost dus de nas strașnic de mașinăria bine pusă la punct a securității schimbată la față. O altă metodă de îndoctrinare era învățământul politic ce consta dintr-o lecție de două ore care se ținea lunar și unde unul din colegii noștri era pe post de lector, prin prezentarea unui material asupra căruia fusese instruit la partid în cadrul cursului de instructori. Atmosfera la învățământul politic era hilară, dar în anumite limite deoarece unii din colegii mei care depășiseră limitele au fost chemați și admonestați la sediul organizației de bază a partidului comunist. Culmea culmilor era faptul că oricât de mare ar fi fost criza de spațiu, o cameră era dedicată sediului de partid și de sindicat și stătea permanent neocupată, dar de acea cameră se foloseau organele de securitate când avea de lucru cu salariații, mai ales pentru a lua rapoartele despre întâlnirile cu străinii.

Dintre grozăviile auzite sau trăite care îmi mai trec prin minte, este circul care se făcea la congresele partidului comunist unde totul era regizat până la ultimul amănunt pentru glorificarea familiei ceaușescu. Cifrele statistice din rapoarte nu aveau nici o legătură cu realitatea fiind dictate de cum ar fi vrut ei să fie, numele și ordinea celor care urmau să ia cuvântul erau stabilite cu mult timp înainte, iar discursurile erau scrise de oameni specializați. Nichita STĂNESCU îmi mărturisea că ciugulește un ban bun scriind astfel de discursuri pentru cei care veneau din agricultură. Când la un astfel de congres cel mai în vârstă dintre comuniștii români a luat cuvântul discutând împotriva acestor metode folosite de familia ceaușescu și cei din clanul lor, a fost declarat nebun și i s-a făcut un tratament de spălare a memoriei după care nu a mai luat cuvântul niciodată și când trecea peste el camera de luat vederi, ca să vadă proștii că participă, arăta mai mult ca un exponat din Muzeul de Ceară al Personalităților doamnei TISAULT, decât a om. Asemenea lui Constatin PÂRVULESCU, mulți militanți pentru libertate su fost supuși la tratamente asemănătoare care înlocuiau metoda exterminării din lagărele staliniste de pe vremea lui Gheorghe GHEORGHIU-DEJ, care practic a decapitat poporul român de valorile sale intelectuale și artistice, iar acest vid a fost agravat de exodul masiv spre Europa de Vest al celor care au ales calea libertății.

De la domnul profesor Ion GRIGORE am aflat că lipsa premiului NOBEL pentru matematică, această temelie a științelor exacte, este urmarea aventurii dintre doamna NOBEL și un tânăt matematician așa că domnului Alfred NOBEL îi era lehamite de cel care în jocul cu cifrele o inclusese și pe soția sa și a răsfrânt răzbunarea asupra tuturor metematicienilor contemporani și viitori. Drama matematică-sex s-a manifestat și în familia ceaușescu deoarece Zoe, mezina celor doi, a avut o legătură și cu un coleg de la Institutul de Matematică, iar printre măsurile punitive luate ca urmare a refuzului ei de a renunța, a fost și desființarea Institutului de Matematică (!) ceea ce a creat un exod încurajat de putere al matemeticienilor români. Noroc că Zoica nu s-a încurcat cu un militar, că România rămânea fără armată, sau cu vreun țăran că tatae și mamae ceaușescu ar fi desființat țăranii, a fost blândă duduca cu poporul român.

Nici terenurile de sport nu au fost ocolite de umbra roșie, așa că au fost lungi perioade în care echipele românești nu aveau voie să învingă pe cele sovietice, fie că se lăsau bătute, fie că erau oprite, uneori în mod brutal de arbitri de a face acest lucru. La Radio Europa Liberă, Mircea CRIȘAN, celebrul comic refugiat in vest, transmitea un meci imaginar spunând … cehii au introdus pucul în poarta sovieticilor de 3 ori, sovieticii au introdus pucul în poarta cehilor de 2 ori și se așteaptă rezultatul final de la Moscova. La Festivalul Tineretului din anul 1953 de la București, celebrul boxer român Dumitru CIUBOTARU în finala categoriei grea i-a scăpat un pumn campionului mondial sovietic și l-a făcut K.O., după care a avut ceva probleme, la fel cu colegul lui de club de la Dinamo, Constantin ENE, care la un meci de fotbal la Moscova a egalat echipa sovietică care juca cu România în ultimele minute și scorul a rămas 1-1. La același Festival din 1953 în finala de volei dintre români și sovietici, într-un meci care a durat peste 2 ore, în ultimul set de la 13-9 pentru români, arbitrul ungur a terminat meciul în două minute fluierând toate mingiile în favoarea sovieticilor. Cu echipa de volei Progresul Ploiești am jucat un meci amical cu selecționata armatei sovietice din Ploiești și de la început ni s-a atras atenția să nu cumva să-i batem. Jocul s-a desfășurat fără public și cu toate că am fi putut să câștigăm pierzând maximum 6-7 puncte pe tot parcursul meciului, ne-am conformat indicațiilor și am cedat cu 2-3. După meci, un maior din echipa sovietică, singurul jucător de valoare al lor, a venit la noi și ne-a felicitat spunând că pentru vârsta noastră jucăm extraordinar și vom avea un viitor strălucit în volei (eram 8 elevi și un medic proaspăt absolvent, doctorul Gheorghe VÂLVOI).

Plecările în străinătate, mai ales peste cortina de fier, în vest, erau imposibile pentru mine care nu eram membru de partid și cu toate că soția mea a primit o invitație de la mătușa ei pentru a merge în Germania de Vest în anul 1979, a obținut viza și a plecat numai ea deoarece eu nu am primit viza de ieșire. A mers la Viena unde a stat la tanti Hilde și la Regensburg unde a stat la tanti Visia, cea care o invitase în Germania.

Din punct de vedere profesional, eram oarecum aranjat și realizat, fiind unul din cei mai buni specialiști din țară în aparatură pentru foraj și din 1979 lucram la Fabrica de Prototipuri din Ploiești unde la solicitarea șefului proiectării, inginerul Iulian LUPU, fost coleg cu mine la IRMAMC Ploiești, creasem din nimic un laborator de electronică cu 4 ingineri, 3 tehnicieni și 3 muncitori, dar mai ales realizasem câteva aparate spectaculoase. Deoarece aparatele erau proiectate, experimentate, omologate și realizate în serie zero de către laboratorul creat și condus de mine eram foarte apreciat și respectat de toată lumea din întreprindere. ( … ceva mai puțin de directorul Mihai TELEAȘĂ, care era un închipuit și nu se respecta nici pe sine, însă relațiile dintre noi erau totuși acceptabile cu toată gelozia lui pe realizările mele care îl puneau cumva în umbră, deoarece și el personal realizase unele lucruri remarcabile). Cel mai important lucru era faptul că practic făceam tot ce doream eu, în sensul că abordam în procent de peste 70% aparatura pe care doream să o realizez stabilind termenele și alte amănunte, iar aceasta îmi dădea o mare siguranță și mulțumire din punct de vedere profesional. La o vizită făcută în laboratorul nostru, primul secretar de partid județean, care era conducătorul absolut al județului, a rămas uimit de prezentarea făcută de mine și colegii mei, spunând că nu-și imagina că are un colectiv atât de avansat în județ, ne-a felicitat iar pe mine m-a pus să iau legătura cu Centrul Teritorial de Calcul Electronic pentru o colaborare (acest eveniment a fost germenul transferării mele la CTCE, deoarece pe de o parte directorul Mihai TELEAȘĂ nu a înțeles ce viitor și impact va avea tehnica de calcul nepermițând implementarea în cadrul întreprinderii a unui sector de calcul, iar la CTCE era director un prieten al meu, Fredi FELDMAN, care a îmbrățișat imediat ideea de a încerca ceva în acest sens).

Ica, soția mea lucra la Institutul de Proiectare și Cercetare Instalații Petroliere - ICITPR sau IPIP, unde avea un post de inginer proiectant principal gradul III, iar ca verificator de proiect ISCIR autorizat avea o situație soloidă și respectată. Singurele probleme ale ei constau în faptul că întârzia permanent la serviciu și cu toate insistențele șefilor ei nu au reușit să obțină de la ea o îmbunătățire în acest sens. Am încercat și eu să fac tot ce pot, dar a fost imposibil, așa că am lăsat-o așa cum a picat, mai ales că săturați până peste cap au renunțat și șefii ei, tot ce au făcut o cam săreu atât la prime, iar după revoluție la creșterea de salariu, fiindcă aveau nevoie de ea, fiind fără cusur din punct de vedere profesional. Ajutată de o memorie prodigioasă, chiar la mult timp după pensionare, când primea câte un telefon de la colegele ei de serviciu, le spunea cu mare precizie situația unui anumit proiect, situația derogărilor și uneori chiar locul exact în dulap unde puteau găsi documentele de care aveau nevoie.

Alexandru, fiul meu, absolvise clasa VIII la Liceul Alexandru Ioan CUZA din Ploiești și reușise să intre, prin concurs, la o clasă de fizică-matematică la Liceul Ion Luca CARAGIALE din Ploiești și eram foarte mulțumiți cu toții deoarece atât eu cât și Ica absolvisem acest liceu și eram legați sentimental de el. (De fapt din punctul de vedere al învățăturii Alexandru nu ne-a creat probleme, trecând prin școală ușor, cu note mari, totul culminând cu examenul de admitere la Facultatea de Utilaj a Institutului de Petrol și Gaze din Ploiești, unde a intrat primul și l-a absolvit tot printre primii, având permanent medie peste 9,50 ceea ce i-a permis să ia bursă de merit, fiindcă bursă obișnuită nu putea lua din cauza plafonului ridicat al salariilor mele și a mamei lui). În acea perioadă, Alexandru juca șah fiind inclus în lotul republican de juniori și era jucător de bază la echipa Petrolul Ploiești sun bagheta maestrului Cornel BUTNARU un artizan al creșterii tinerilor șahiști.

De obicei, pe 31 martie, aveam, n-aveam treabă, treceam pe la Nichita STĂNESCU să-i spun "La mulți ani" cu ocazia zilei de naștere. Îmi luasem liber de la serviciu, dar de dimineață, m-am trezit cu febră mare, transpirație și un cap de o tonă. M-a cuprins un sentiment de dezamăgire, în special datorită faptului că nu era un 31 martie oarecare, ci unul în care prietenul meu Nichita împlinea 50 de ani. Ce să fac, cu tot regretul m-am băgat în pat, am băut un ceai fierbinte și am tras o transpirație, după care m-am simțit ușurat și am tras un somn până la ora 10. Am pus mâna pe telefon să-i urez măcar la mulți ani, prietenului meu dacă nu puteam merge la el să mă ia în brațele lui imense. Mi-a răspuns chir el, într-o dispoziție excelentă, după ce a asculat urările și scuzele mele mi-a mulțumit spunând că mă iartă dacă trec pe la el imediat ce-mi expiră motivarea medicală. A mărturisit că i-am făcut o deosebită bucurie deoarece, spunea el, primii care s-au gândit la el erau și printre cei mai apropiați din Ploiești. Mircea PETRESCU era la el și trecuse să-l felecite iar eu eram al doilea. Mi-a urat multă sănătate iar plin de curtoazie cum era, a spus că mă așteaptă să mă imbrățișeze și dacă pot, să-l aduc pe scumpul de șahist, pe Alexandru. După vreo două săptămâni, când am trecut pe la Dora și Nichita, mi-au povestit cu lux de amănunte maniera extraordinară, fastuoasă, dar mai ales spontană în care fusese sărbătorit la împlinirea unei jumătăți de secol. Dacă ne gândim la atmosfera apăsătoare din 1983 când nimeni nu avea voie să fie sărbătorit, cu excepția ceaușeștilor, ceea ce s-a petrecut în jurul apartamentului lui Nichita pare neverosimil, pare izvorât dintr-un scenariu de poveste combinat cu unul științifico-fantastic. Sărbătoarea a durat din dimineața lui 31 martie până în zorii zilei de 1 aprilie. Curtea interioară și scările până la apartamentul în care locuia Nichita erau tixite cu flori, dar mai ales cu tineri care veniseră să-și omagieze poetul pe care îl iubeau. Cum de mulți ani nu mai adulaseră pe nimeni din suflet, plini de curățenie și nesiliți de nimeni, mii de bucureșteni, în marea lor majoritate tineri, au trecut prin Piața Amzei intrând în curtea interioară a blocului în care locuia Nichita, să-i ureze la mulți ani idolului la împlinirea a 50 de ani. Din jumătate în jumătate de oră, Nichita ieșea la balcon și-i saluta pe cei din curtea interioară care îl ovaționau așa că puțini vecini au dormit în acea noapte. Impresionant este faptul că nici unul din vecini mai apropiați sau mai îndepărtați nu au reproșat zgomotul sau vânzoleala creată, au fost mândri că locuiesc în cuartalul Nichita STĂNESCU din Piața Amzei. Tot în acea perioadă Nichita a mai fost sărbătorit grandios de poetul Adrian PĂUNESCU în cadrul cenaclului său. A fost, din păcate, ultimul an din tumultoasa viața lui Nichita STĂNESCU, dar finalul a fost realmente apoteotic.

Mama mea, văduvă de 11 ani, locuia în fundul curții într-o casă ce fusese construită pentru bunica și era compusă din două camere, baie, bucătărie și o cameră adăugată ulterior. Cum dânsa avea un instinct deosebit de supreviețuire, care o ajutase să depășească greutățile unei familii de "foști" timp de 30 de ani, avea casa plină cu chiriași. Aceștia îi aduceau un venit frumușel pe care-l punea cu mare grijă la CEC, dintr-un presentiment care s-a dovedit salvator, fiindcă la demolare, cu puțin ajutor de la mine a reușit să plătească prima rată la un apartament chiar în buricul centrului. Curtea era permanent animată fiindcă jos locuia Coana Lola, o femeie veselă și plină de viață, care cumpărase apartamentul de la parter. Noi am vândut deoarece nu era voie ca o familie să posede două apartamente și eu încă nu mă însurasem, așa că apartamentul a fost cumpărat pe numele fiului ei Georgică RĂDULESCU, cel ce a dat și marea majoritate a banilor.

Animația era întreținută nu numai de cei 4-5 chiriași permanenți, dar și de anturajul lor pe care mama nu-l descuraja. Într-o după amiază de mai stăteam în curte cu Alexandru, cu mama și două din chiriașele ei. Curtea era curată, plină de verdeață și flori, iar liliacul, nucul, zarzărul și vișinii creau o atmosfreră plăcută. În timp ce stăteam de vorbă și Alexandru căsca gura la noi, din grădină apare în mare fugă un pisoi, cu toate culorile posibile pe el, făcând tumbe și deplasându-se în mare viteză. Alexandru încearcă să-l prindă, dar nu reușește, însă pisoiul nu a fugit în grădină, se vedea că are chef de joacă și nu se deplasa decât atât cât să nu fie prins de copilul care se îndârjise. Una din fete, Nuțica, mai experimentată, a luat o pătură și pisoiul a fost prins imediat. După atâta agitație, mă așteptam ca pisoiul să fie agresiv, însă de unde, după ce a fost prins în loc să zgârie sau să se zburlească, mica creatură a început să se răsfețe și să toarcă. După ce a primit într-o farfurie puțin lapte, pisoiul, care s-a dovedit a fi o pisică, s-a comportat de parcă ar fi fost la ea acasă de când lumea și așa a rămas. Cu toată opoziția mea de a o păstra, totul s-a dovedit inutil fiindcă mama și Alexandru erau foarte hotărâți și imediat li s-a alăturat Ica pe care băiatul a chemat-o în ajutor, așa că a rămas pisica noastră. Pisicuța era caraghioasă, vioaie și extrem de simpatică cu toate că la prima vedere era destul de puțin arătoasă iar faptul că era crăcănată nu era un avantaj în favoarea ei. De la această poziție caraghioasă a picioarelor și-a primit primul nume "Cracas" iar mai târziu a fost alintată de Ica cu "Katze" și de mine cu "Pițicato". Nenea Dică, un văr al mamei, jucându-se odată cu ea i-a spus "Urechi de Catifea". Deoarece era extrem de deșteaptă, Pițicato a devenit curând un membru de bază al familiei noastre. O calitate deosebită a constat în faptul că a făcut pisoi foarte frumoși pe care i-a îngrijit cu multă afecțiune fiind o "mamă bună", cum o recomanda Ica tuturor. După ce ani de zile am făcut fel de fel de eforturi de a plasa cei 8 pisoi făcuți în două tranșe, Ica a început să-i înece aruncându-i apoi la closet. La această operație nu am participat niciodată, de obicei celălalt călău era Traian CONSTANTINESCU fiindcă el o asculta orbește pe Ica. După ce că era urâtă, Pițicato și-a pierdut ochiul drept într-o luptă cu un șobolan și a fost umflată mult timp, crezând că o pierdem, dar și-a revenit însă rana de la ochi a continuat să supureze. Într-un an, după ce a născut trei pisoi, pisica a intrat într-o stare de letargie și împreună cu Alexandru, Ica a dus-o la veterinar unde a suportat o Cezariană pentru al patrulea pisoi mort și fiind într-o stare foarte grea i-a scos și uterul. Pisica și-a revenit destul de repede, dar s-a schimbat comportamental devenind și mai atașată de noi și a început să iasă afară din ce în ce mai rar.

La moartea lui Nichita, am simțit în suflet efectul unei eclipse totale prelungite, fiindcă patronul promoției, mai marele nostru mă lăsase singur, dar nu o făcuse din lașitate ci își urmase ceea ce îi era scris încă de la naștere. Plecase omul ce avea un fel unic și generos de a interpreta lumea înconjurătoare, cu o infinita bunătate și frumusețe a sufletului, care a încercat să facă numai ce i-a dictat conștiința și talentul lui, cel ce a știut că orice succes are pe fundal un risc, dar și l-a asumat în deplină cunoștiință de cauză, cu abnegație și curaj. Ne părăsise prea devreme fiindcă tăria lui de caracter s-a menținut numai cu o cheltuială internă majoră, care trăgea în jos bilanțul rezervelor biologice. Moartea i s-a tras dintr-o răceală contactată sau agravată după deplasarea la nunta lui Alexandru CONDEESCU, care a avut loc la Turnu-Severin, unde a fost chiar naș. Cu toate că i s-a făcut rău chiar acolo și starea lui s-a agravat pe drum, la întoarcerea spre București, nu s-a dus imediat la spital, iar când a fost dus era prea târziu, nu a mai putut fi ținut în viață.

Ultimele cuvinte i le-a spus unui medic tânăr care încerca să-l încurajeze:

            - Doctore, ca să supraviețuiesc ar trebui să poți să-mi dai din tinerețea dumitale, dar acest lucru este imposibil !

            Flacăra geniului s-a stins pe 13 decembrie 1983 ora 2 noaptea și în pofida intențiilor diriguitorilor vremii, a fost dus dimineața la Biserica Silvestru din București, pe riscul Părintelui GALERIU, al fiului său Rodion și al pictorului Sorin DUMITRESCU. În ziua înmormântării a fost depus la Uniunea Scriitorilor unde s-a desfășurat solemnitatea oficială, din pricina unui ger năprasnic, iar Adam PUSLOJIC a rostit cuvintele rămase celebre " iartă-ne, iartă-ne, dragă Nichita, că mai suntem în viață". Cortegiul funerar s-a deplasat la Cimitirul Belu, fiind înmormântat lângă cel pe care l-a stimat toată viața, poetul național Mihail EMINESCU, sub o troiță făcută în Muzeul Maramureșului de la Sighetul Marmației.