Vasile PARASCHIV

creatorul primului sindicat liber din România

            La începutul anilor 80’, lucram la Institutul de Proiectare și Cercetare pentru Utilaj Petrolier IPCUP, când un fost coleg de la Fabrica de Prototipuri din Ploiești FPPT, Iulian LUPU, ajuns șeful proiectării îmi propune să-l ajut să creeze un compartiment de electronică. FPPT era fosta Intreprindere de Aparate de Măsură și Control IRMAMC sau AMPLO, lider pentru fabricarea, repararea și punerea în funcțiune a aparaturii de măsură și control, unde lucrasem și pe care o părăsisem tocmai din cauză că electronica fusese abandonată în mod păgubos în favoarea pneumonicii, în loc să se desvolte ambele armonios. S-a apelat la dragostea mea pentru această întreprindere, solicitându-mi un studiu de creare a unui sector de electronică. Cu toate că am avut și unele decepții  în această întreprindere, eram foarte legat de ea, de specialiștii cu înaltă calificare recunoscuți în țară, de maiștri bine pregătiți cu care pusesem în funcțiune instalații din rafinării de mare importanță realizate total sau parțial în concepție românească: DAV și COXARE - Brazi, ADITIVI și PURIFICAREA APEI - Teleajen, REFORMARE CATALITICĂ - Onești, FRACTIONAREA GAZELOR - Astra.

            M-am apucat să lucrez, pe gratis desigur, la un studiu de prezentare la minister, dar pe măsură ce lucram, s-a petrecut același lucru care mi se întâmpla mereu, m-am legat de acest proiect, de ideea creerii de la zero a unui sector de electronică cu laborator, sector de proiectare și atelier de execuție.

            La IPCUP aveam un regim de lucru complet liber, realizasem câteva aparate omologate pentru carotaj și foraj, lansasem un mare proiect de foraj cu presiune echilibrată, o noutate pe plan național, iar șefii mei erau nevinovați din punct de vedere profesional și practic tehnica de a face ceva era să reușești să nu te încurce prea rău. Eram membru în toate comitetele Ministerului Petrolului participând la analize cu colegi români, dar mai ales cu firme străine deoarece știam franceza, germana, rusa, iar în ultima perioadă îmi perfecționasem engleza. Dar tocmai acest lucru s-a dovedit nefericit, deoarece conform legislației, după fiecare contact cu străinii eram obligat să fac un raport amănunțit pe care îl predam la Biroul de Documente Secrete - BDS sau directorului. Aceste rapoarte îmi luau un timp foarte important și culmea, când directorul m-a chemat și mi-a prezentat un ofițer de la securitate căpitanul MIHALACHE, am acceptat să-i dau acestuia direct rapoartele. Înainte de aceasta, scriam rapoartele și gata, dar acum trebuia să-i prezint raportul, să-l citească și mă punea să-l refac chiar de două ori. Cu toate că de la început stabilisem că discutăm numai despre străini, tot timpul mă sâcâia cu întrebări despre colegii de birou, de liceu, cu o insistență profesională care m-a dus la o stare de iritare avansată, dar nu a obținut nimic în acest sens în afară de faptul că mă obliga să semnez rapoartele despre contactele cu străinii numai cu numele mic.

            Cum la IPCUP lucrurile se plafonaseră din cauză că sectorul era condus de un incompetent, Ciprian GÜRTLER, țeapăn pe post, fiind văr cu ministrul Nae IONESCU (Acesta era un om deosebit din toate punctele de vedere, am avut anterior multe contacte cu dânsul și sunt convins de calitățile deosebite ale lui. Probabil că nu știa ce se întâmpla cu vărul lui și cât rău a putut să facă unui sector așa de important într-un institut de vârf , ca sectorul de aparatură electronică de măsură control și automatizare pentru foraj), așa că m-am hotărât să mă mut la FPPT, unde ulterior l-am luat cu mine pe colegul meu Mihai SAMOILĂ, un electronist de excepție, născut parcă să fie inginer electronist.

            La FPPT am lucrat câțiva ani intr-o mare bucurie și cu un colectiv de minunat, am creat din nimic un sector de electronică cu patru ingineri, cu personalul aferent pentru cercetare, experimentare, proiectare, omologare și producție. De securitate am scăpat ușor, m-am descotorosit rapid, deoarece am fost preluat de un maior cu care m-am lămurit din prima discuție spunându-i că nu mai am contacte cu străinii ( și chiar am evitat să am ), deci legătura noastră permanentă a devenit inutilă, plus faptul că noul director nu știa aranjamentukl de a-i preda lui direct rapoartele. A mai încercat de vreo două ori, ultima oară cerând relații despre Vasile PARASCHIV, după care spre marea mea satisfacție m-a lăsat în pace, dar trebuie să recunosc cu sinceritate, că a făcut-o fără nici un fel de presiuni, telefoane sau alte lucruri la care nu știu cum aș fi reacționat. În contactele cu ei, am avut totuși în față persoane manierate, culte, pline de tact, cu care am discutat în afara rapoartelor tot felul de alte probleme, cu căpitanul MIHALACHE, ajunsesem uneori în situația să vorbim chiar lucruri nepermise, cât de grea este viața, ce greu găsim alimentele etc. și aceste lucruri nu le spuneam numai eu.

            După câteva zile de la venirea mea la FPPT, unul din foștii mei maiștri Aurel MOISE, la acea vreme secretarul de partid al uneia din organizațiile de bază PCR, îmi propune să-l cunosc pe Vasile PARASCHIV, celebrul creator al primelor sindicate libere din România. La ora respectivă, ca orice ascultător al postului de radio Europa Liberă, știam că nea Vasile este fondatorul sindicatelor libere, că bineînțeles a fost arestat și maltratat de securitate, că fusese expulzat din țară, dar s-a întors de bunăvoie, fiind susținut de un comitet Vasile PARASCHIV format la Paris, care se interesa periodic de starea lui, prezentând rapoarte la Amnesty International. De la MOISE am aflat că lucrase la IAMC Otopeni, o întreprindere cu același profil ca FPPT, de unde fusese exilat la Ploiești pentru a fi îndepărtat de colaboratorii lui din București și distanțat de corespondenții de presă străini. Am trecut cu maistrul chipurile întâmplător pe la locul de muncă al lui nea Vasile și am fost prezentat:

            - Inginerul Mircea GOCIMAN, un strălucit electronist, a mai lucrat la noi și acum este în curs de a crea un sector de electronică în fabrica noastră și celebrul Vasile PARASCHIV.

            Nea Vasile era un tip mic de statură, cu o privire ascunsă, plină de suspiciune, dar inteligentă, m-a privit cu mare neîncredere și mi-a întins mâna cu o mișcare energică aproape neașteptată, a mormăit ceva, după care fără să se scuze ne-a întors spatele și a plecat. În continuare relațiile dintre noi au fost practic inexistente, la început mă saluta odată din zece ori, dând din cap, la care eu îi răspundeam standard cu ... Salut nea Vasile. După mai bine de un an, când a început să funcționeze laboratorul de electronică, au apărut primele aparate fabricate și vândute, sectorul meu era vizitat de toată lumea cu mare curiozitate, eram cunoscut bine și lumea se lămurise ce hram purtam, așa că am început să mă salut frecvent cu nea Vasile, ba mai mult din când în când trecând peste protocol îl abordam chiar eu, dar discuțiile erau extrem de scurte, protocolare, fără un conținut anume.

            Într-o zi suntem convocați la o adunare generală fulger în halele strungăriei și apare un activist de la partid care fără prea multe explicații ne cere să donăm între 5-10% din salariul pe două luni pentru poporul frate polonez, care trece printr-o perioadă grea, iar în încheiere dă cuvântul oricui dorește să spună ceva ( desigur că se aranjase înanite de ședință cu doi trei dintre cei mai devotați tovarăși, membrii de partid, să se ridice și să spună un text sugerat sau chiar dictat de activist, așa cum era procedura standard pe vremea aceea). De undeva de lângă un strung, ridică mâna nea Vasile și fără să mai aștepte să-i dea cineva cuvântul, cu o voce impunătoare, parcă nepotrivită cu fizicul lui, spune că vrea să ia cuvântul, acoperit imediat de o rumoare generală ... Stimați tovarăși, între poporul român și cel polonez există vechi legături istorice de bună vecinătate, au existat numeroase momente tensionate cu lupte sângeroase, în care și-au dat viața mulți polonezi și români, care au creau numeroasele legende cu care se mândresc ambele popoare. Dar cel mai important lucru în decursul veacurilor nu a fost vrășmășia între cele două popoare, ci marii dușmani comuni, imperiul otoman, imperiul habsburgic, tătarii, rușii, hitleriștii și în ultima perioadă sovieticii.

            În sală liniștea era totală, vorbitorul se desfășura în voie cu o voce impunătoare, cu idei clare, exprimate în fraze echilibrate și bine construite, aveam în față un orator de clasă care se impunea prin calități deosebite, dar mai ales printr-un curaj nebun, sinucigaș pentru vremurile acelea. A trecut mult până când, câinii de pază ai partidului și-au dat seama de periculozitatea celor spuse de el și l-au întrerupt, dar era prea târziu ... În timpul celui de-al doilea război mondial între cele două popoare s-a cimentat o mare prietenie prin faptul că atât o parte a guvernului polonez cât și tot tezaurul polonez au fost salvate trecând prin România, numeroși polonezi și-au găsit un refugiu la noi în țară ... În conformitate cu cele spuse înainte eu sunt de acord să renunț la o parte din salariul meu pe o lună, două sau chiar și mai mult, dar am dreptul să știu ce se întâmplă în Polonia, fiindcă în ziare, la radio sau TV nu s-a spus nimic despre faptul că în Polonia s-ar petrece evenimente deosebite. În mass media românească nu se  comentase absolut nimic despre situația din Polonia, despre explozia de entuziasm provocată de sindicatul liber SOLIDARNOST, urmată de criza politică, socială și economică, de prăbușirea nivelului de trai. Dacă presă, radio-ul și TV-ul românesc ar prezenta clar această situație, nu am fi nevoiți pentru a cunoaște realitatea șă ascultăm alte posturi de radio ....

            Primul care a intrat în panică a fost directorul Mihai TELEAȘĂ, care imediat a început să vorbească lansând un torent de cuvinte mai mult sau mai puțin coerente, dar prin care nu spunea absolut nimic, care l-au întrerupt însă pe nea Vasile. A urmat secretarul de partid VOICILĂ, care a încercat să spună ceva, dar a fost întrerupt de activist, care cu mai multă experiență a declarat ședința închisă, iar noi nu am mai dat nimic polonezilor. Demn de remarcat că nici directorul sau secretarul de partid nu s-au referit punctual la Vasile PARASCHIV, le era frică de riposta acestuia, așa că au vorbit la general, vorbind repede, incoerent numai ca acesta să nu mai spună ceva.

            Prin 1982, cu ocazia venirii la Ploiești a ziaristului francez Bernard POULET care intenționa să-l contacteze pe Vasile PARASCHIV, acesta a fost bătut pe data de 11 februarie 1982, aparent de niște pungași, dar în realitate securiști, care l-au împiedicat să-l vadă pe militantul român. Pe de altă parte, nea Vasile nu a mai putut ieși din intreprindere, deoarece la poartă îl așteptau securiștii cu o dubă ca să-l aresteze, cu aceeași intenție de a-l împiedica să ia legătura cu ziaristul francez. Securiștii au încercat să-l aresteze în întreprindere, însă strungarii l-au adăpostit la ei în hală, unde băieții cu ochii albaștri nu au îndrăznit să intre. Încă de atunci, securitatea știa ce va urma, nu mai apăsa așa de tare pe accelerație, deoarece se temea de reacția oamenilor care ajunseseră la limită din toate punctele de vedere și explozia putea să se producă extrem de ușor. Din punct de vedere istoric, cred că relatarea prezintă primele semne de nesupunere pe față după Brașov 1977, de împotrivire a muncitorilor, tot a muncitorilor, contra securității și din câte știu eu problema a fost mușamalizată chiar de securitate, nefiind anchetați strungarii care l-au protejat pe nea Vasile. După ce ziaristul a fost bătut și a părăsit Ploieștiul, nea Vasile a putut părăsii întreprinderea și după două zile când l-am văzut, nu avea urme sau vânătăi ca altă dată, semn că ori a fost lăsat în pace, ori a fost anchetat cu grija de a nu-i lăsa urme, după bătăile de la interogatoriu.

            La sfârșitul lui decembrie 1989 lucram la Institutul de Tehnică de Calcul Filiala Ploiești și după revoluție am trecut pe la FPPT să văd ce mai este pe acolo. În curte l-am găsit pe nea Vasile înconjurat de vreo 50-60 de salariați care puneau țara la cale și de care am fost primit cu urale și luat în mijlocul lor. Prima propunere a fost făcută de unul din ei care m-a numit noul director, ceea ce din punctul meu de vedere nu era convenabil, fiindcă la ITC mă ocupam de computere, mă obișnuisem să lucrez singur, mă izolasem, iar noua mea muncă de programator îmi dădea mare satisfacție și pe de altă parte sănătatea nu mi-ar fi permis un eefort fizic pretins de conducerea unei întreprinderi pe care o știam bine, cu răspunderea pentru viața a câteva sute de familii așa că le-am spus:

            - Dragii mei, sunt fericit că ne întâlnim în momentele astea de mare bucurie și însemnătate pentru poporul român, pe care le așteptam de foarte mult timp și mulți dintre noi nu credeam că o să le mai apucăm. Vă mulțumesc foarte mult și n-am să uit niciodată faptul că mi-ați făcut propunerea să devin directorul vostru, ceea ce pentru mine reprezintă mult, înseamnă că țineți la mine și acest lucru mă face să fiu și mai fericit pe ziua de astăzi. Este o deosebită cinste și onoare pe care din păcate, cu mare regret nu o pot primi, mulți dintre voi cunosc bine, nu stau prea grozav cu sănătatea și din punctul de vedere al solicitării fizice, nu pot să fac față acestei funcții, care implică o mare răspundere față de viitorul vostru și al familiilor voastre pe o perioadă foarte mare. Totuși pentru că am fost directorul vostru pentru câteva clipe, cred că-mi permiteți să vă dau un sfat ca între vechi prieteni, nu am nimic împotrivă să vă alegeți o nouă conducere, este dreptul vostru și puteți să o faceți însă după experiența mea, după capul meu, eu vă îndemn să vă duceți la lucru și problemele astea organizatorice să le rezolvați după program, iar ca să vă lămuresc asupra situației mele, vă informez că astăzi lucrez în schimbul doi, deoarece nu avem calculatoare suficiente, deaceea sunt acum aici.

            Desigur că micul meu discurs i-a cam dezumflat pe unii, așa că am dat mâna cu câțiva, i-am urat lui nea Vasile succes, fiindcă lucra pe la un comitet revoluționar de Prahova și am plecat. Retrospectiv, după debandada care a urmat revoluției mi-am dat seama câtă dreptate am avut când îi sfătuiam pe muncitori să-și vadă de lucru în timpul programului și să facă schimbările după program ca să nu ajungem să murim de foame și să fim la cheremul Europei, care în mod cert nu avea nevoie de o Românie puternică. S-a profitat de inocența noastră, sprijinind venirea la putere a unor lideri care au îngenunchiat țara din punct de vedere economic, dar în folosul celor care doreau o Românie în genunchi la stăpânul nou din Europa de Vest.

            Cu nea Vasile am mai discutat destul de mult și de multe ori, avea un birou al lui la Casa Sindicatelor din Ploiești și l-am frecventat, obținând multe informații, făcând schimb de idei, am fost pe la el chiar cu Dr. Rodion GALERIU, care a dorit să-l cunoască și atunci am stat vreo trei ore. Ce concluzii am tras eu din istoria acestui om deosebit.

            Presiunea psihică și fizică suferită în timpul regimului comunist, poate chiar unele tratamente medicale aplicate de securitate, l-au epuizat, așa că era un om obosit în ciuda minții sale strălucitoare și a voinței lui de a face bine tuturor celor pentru care s-a jertfit.

            În timpul revoluției, pe 22 decembrie a încercat ore întregi să intre în clădirea Comitetului Central unde se făceau și se desfăceau guverne. A trimis mesaje la toți cei pe care i-a cunoscut, la toate personalitățile care erau în cărți la acea oră fără rezultat (Ion ILIESCU, Silviu BRUCAN). A fost impiedicat în mod sistematic să participe la proiectarea destinelor românești, fiind nedorit deoarece un muncitor era nedorit, muncitorul are linia lui mai dreaptă, mai aspră. Vasile PARASCHIV nu ar fi făcut compromisurile pe care le-au făcut intelectualii, care știind prea multe își permit variante. Nea Vasile știa una și bună, a strigat la ușile CC, "fără comuniști" și deaceea nu a fost lăsat să intre.

            În 1992 pentru a fi îngropat din punct de vedere politic, a fost cooptat în PDSR, care i-a promis că va candida pe listele acestuia. A fost pus pe ultimul loc, pentru a fi siguri că această voce incomodă nu va apare în parlament. Neșansa a făcut ca în această perioadă, arterita mea să-mi facă mari probleme de viață, m-am pensionat medical și am scăpat ca prin minune, chiar și activitatea mea ca membru fondator al Alianței Civice din România s-a diminuat încetul cu încetul până la dispariție, așa că nea Vasile a fost scos cu șiretlic din viața politică.

            Mai mult, prin 1993 și 1994 când am discutat cu el, nea Vasile se plângea că încă mai primește telefoane de la lucrătorul anonim de securitate cu care se întreținea regulat la telefon prin anii 80, că acesta îi recomanda la fel ca înainte, să fie cuminte că securitatea încă există.

            Ca o tristă concluzie și cu mare regret, constat că noi românii suntem blestemați să nu știm să ne cultivăm valorile, eroii, să-i facem vedete, să le dăm drepturile în fața noastră și a lumii. Foștii activiști și securiști au știut să se organizeze încă dinainte de 1989, așa că noile vremuri i-au găsit pregătiți, uniți și au reușit în cadrul noii societăți săi pună din nou la pământ pe oameni prezumtivi incomozi ca Vasile PARASCHIV și câți alții or mai fi fost care poate au pățit-o mult mai rău. Răul pe care l-a făcut regimul Iliescu României, poate fi comparat numai cu cel făcut de ceaușescu, deoarece a transformat toată simpatia de care se bucura poporul român în lume după revoluție, în antipatie și neîncredere, lucru ireparabil pentru minimum o generație .