Lecţie de Omenie lui Şerban CIOCULESCU

    Nu-mi amintesc bine de unde ştiu acest episod, dar îl scriu de teamă să nu se piardă odată cu mine. Într-un articol Şerban CIOCULESCU îl desfiinţase pur şi simplu pe Nichita, dar în afară de argumentele literare în articol se vedea evident o critică asociată cu răutatea. Nichita a comentat cu apropiaţii lui că probabil bătrânul nu mai avea ce să scrie şi îi trebuiau urgent bani, aşa că a apelat la un subiect de scandal. Păcat de tinereţea lui ar fi spus Nichita. După câteva zile, era pe stardă cu un prieten, în faţă apare Domnul Academician CIOCULESCU şi se face că nu îl vede pe Nichita.  Spre surprinderea însoţitorului său, Nichita se îndreaptă puşcă către Şerban CIOCULESCU ca şi cum ar fi vrut să-l pocnească. Bătrânul înlemneşte, dar se linişteşte imediat ce Nichita îi întinde mâna. Până să realizeze intenţia, Nichita îi sărută mâna şi îl salută, după care pleacă foarte liniştit lâsându-l pe Academician stană de piatră.

Când i-am povestit secvenţa Profesorului Ion GRIGORE acesta a fost încântat şi radia de mulţumire. Şi-a amintit că şi dânsul a avut o secvenţă neplăcută cu CIOCULESCU. Trebuie să reamintesc pe scurt că Ion GRIGORE a fost unul dintre cei mai buni, prolifici epigramişti ai anilor 1980-1990. Pentru a realiza adevărata lui valoare, amintesc că şedinţele Cenaclului Cincinat PAVELESCU frecventate de epigramişti din toată ţara se ţineau lunar la Bucureşti. La fiecare şediinţă se prezentau epigrame pe teme fixate uneori cu multe luni înainte, oricum fiecare şedinţă avea tema ei. Autorii epigramelor erau identificaţi numai după ce o comisie formată din trei sau cinci persoane acorda premii şi menţiuni celor mai bune epigrame. Uneori se ajungea la situaţii jenante şi îmi amintesc că la una din şedinţe Ion GRIGORE a luat toate cele trei premii, un premiu special şi trei sferturi din menţiuni. Oricum, Ion GRIGORE lua majoritatea premiilor oferite. La aceste şedinţe participa destul de des şi Şerban CIOCULESCU, aşa că îl cunoştea bine pe Profesor. Într-o pauză cineva îl prezintă oarecum oficial pe Ion GRIGORE lui Şerban CIOCULESCU, dar acesta afişează o mină prin care părea că nu îl cunoaşte. Intrigat de insolenţa Academicianului, Ion GRIGORE îi spune celui ce îl prezentase ca de fapt se cunoşteau încă din studenţie de la Tineretul Ţărănist. Pe vremea aceea a fi fost ţărănist era o pată neagră în dosar şi desigur că Academicianul nu scrisese nimic despre acest lucru în autobiografia lui, iar afirmaţia lui GRIGORE era extrem de gravă. Pentru Profesor acest lucru nu mai conta, oricum el făcuse puşcărie, deci nu se aştepta la lucruri bune din partea comuniştilor. (Titlui de Profesor Emerit l-a luat la intervenţia Primului Ministri Manea MĂNESCU, fostul lui elev care îl aprecia foarte mult). Şerban CIOCULESCU s-a schimbat la faţă şi a plecat fără să spună ceva, iar de atunci pe Profesor l-a ignorat total. După câţiva ani, sătui de succesele lui Ion GRIGORE, cei din conducerea Cenaclului, l-au numit Membru Onorific pe viaţă, dar au limitat numărul de epigrame prezentate la 7 şi au desfiinţat anonimatul. Cu toate acestea tot Ion GRIGORE culegea destul de des marele pot.