Profesorul Ion BÂZU discurs la Agapa XXX

Dragii noştri, acum peste 35 de ani eram împreună aici, cu toţii, formam o entitate … educativă deosebit de impunătoare, să spun, în ceeace priveşte calitatea învăţământului care s-a desfăşurat aici. Aceleaşi aspiraţii şi idealuri le-aţi avut dumneavoastră ca şi noi în timp ce colaboram la acest proces educativ. Desigur că aşa cum a spus domnul profesor GHIDU marele merit al rezultatelor frumoase pe care le-aţi obţinut în cariera dumneavoastră şi care vă situează într-un loc deosebit de elevat în societatea noastră de astăzi, marele merit este al dumneavoastră, dar aşa cum spunea domnul GRIGORE şi noi am avut o parte, o contribuţie apreciabilă. Dumnealui a fost prea modest cu foarte mică şi mai ales în ce-l priveşte din punct de vedere al tehnicii, contibuţia cea mai mai mare au adus-o profesorii de fizică, matematică, chimie. Noi ăştia de limbi străine, vă aduceţi aminte că eram situaţi, după locul pe care-l ocupa specialitatea respectivă în catalog lângă educaţia fizică … era limba română, alături era limba rusă  şi după acea celelalte … şi în sfârşit limba franceză. Totuşi, împotriva acestei vitregii pe care am suferit-o în acea perioadă, am constatat că mulţi dintre dumneavoastră au profitat de aceste limbi străine şi atunci în afară de rusă era numai franceza, rusa era considerată aproape maternă şi s-au remarcat în profesiunile respective, au avut nevoie de această limbă franceză, ca şi de limba rusă natural, şi unii dintre ei au profitat în mod excepţional şi aş putea să-l numesc pe Eugen SIMION, tot cu el facem aceasta fiindcă noi suntem de partea literară şi corb la corb nu-şi scoate ochii. În ceeace priveşte amintirile pe care mi le trezeşte aceasă reuniune, mă gândesc că în general în două s-ar împărţi oamenii, o categorie care consideră că amintirile aduc o mare doză de regret, o sfâşiere sufletească când se gândesc că au fost anii tineri şi acum suntem la o vârstă înaintată şi ca cea mai elocventă dovadă aş aduce în amintirea dumneavoastră cazul eroinei din Divina Comedie a lui Dante Francesca da Rimini, care îi spune lui Dante printre altele, acel minunat vers în limba italiană "Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria", adică în situaţii de restrişte este dureros să-ţi aminteşti chiar de momente plăcute. Noi nu suntem de această părere, în ceeace mă priveşte cred ca şi dumneavoastră că am face parte din cealaltă categorie a oamenilor care găsesc în amintire un prilej nesecat de reconfortare sufletească, ne hrănim cu aceste amintiri şi de asta ne-am adunat aici şi dumneavoastră de asta faceţi din când în când aceste reuniuni, ca să reveniţi la acea spiritualitate în care aţi trăit în timpul şcolarităţii acea, repet, elevată spiritualitate în care v-aţi format, în care vi s‑au conturat caracterele şi după aceea sigur că aţi definitivat această închegarea a caracterului şi a personalităţi dumneavoastră în universităţi, institute şi după aceea în profesiunile pe care le-aţi îmbrăţişat. Deci când mă gândesc la această a doua categorie din care facem cu toţii parte cred, cei de aicea, de optimişti care găsesc în amintiri o reconfortare sufletească îmi amintesc de un vers din poezia lui Musset, o poezie intitulată chiar Le Souvenir, al cărui vers remarcabil şi edificator în această privinţă arată că amintirea este uneori mai mult chiar decât trăirea realităţii, aduce mai multă fericire omului şi versul este:
            Un souvenir heureux
            Est peut-être sur terre
            Plus vraie que la boneure
Amintindu-ne de această epocă pe care am trăit-o împreună şi având în vedere realizările admirabile pe care le aveţi dumneavoastră în profesiunile dumneavoastră şi noi ştim că sunt toate … dar nu mai insist asupra acestui lucru, cred că putem fi mulţumiţi cu toţii şi dumneavoastră ca şi noi şi să spunem că ne-am făcut datoria şi unii şi alţii şi că nu regretăm nimic din ceeace am făcut, de aceea voi încheia cu un vers din Le Cid în care, vă amintiţi că aţi făcut, Rodrigue spune "Je le ferrais encore si j'avaise à le faire". Vă felicităm pentru frumoasele realizări pentru admirabila dumneavoastră poziţie socială şi profesională şi vă urăm mai departe realizări tot mai frumoase sănătate şi tot ce doriţi !