(M. Gociman: Am considerat că pentru o prezentare complectă este neceser să inserez articolul TRADIȚII din Curierul Liceului I.L. Caragiale Matematic㠖 Fizică Ploiești 1977. Articolul este un interviu luat Profesorului Ion Th. Grigore de elevul Scheianu Marian.)

Scheianu Marian: Întrucât activitatea matematică în liceul nosru centenar a fost condiționată de organizarea școlii de-a lungul anilor, ați putea să ne arătați pe scurt evoluția acestui liceu ?

Prof I. Grigore: Iată organizarea școlii de la începuturi până în zilele noastre.

Gimnaziu (1864-1878).  Se deschide la 3 noienbrie 1864 sub denumirea de Gimnaziul "Sfinții Petru și Pavel", cu clasa I și II. Treptat se adaugă și celelalte clase gimnaziale. Pe lista celor 8 absolvenți ai primei serii a gimnaziului , în 1867, figura și Caragiale Ioane – marele dramaturg de mai târziu și patronul școlii noastre în momentul de față.

Liceul de 7 clase (1878-1901).

Liceul de 8 clase (1901-1928) cu secțiile real, modern și clasic, ultima secție desființându-se după 11 ani.

Liceul de 7 clase (1928-1934) – cu program unic, program care, în privința cel a matematicii a însemnat un pas înapoi. Greșeală, gravă în efecte, se îndreaptă după 6 ani când se revine la

Liceul de 8 clase (1934-1948) Reforma învățământului din 1948 păstrează această organizare, iar în anii următori, până azi, se fac unele modificări impuse de ridicarea treptei de generalizare a învățământului și de perfecționare continuă a dezvoltării social-economice a țării.

Scheianu Marian: Puteți informa cititorii noștri despre cei ce au pus bazele tradiției matematice a școlii noastre ?

Prof I. Grigore: Rădăcinile acestei tradiții sunt depărtate în trecutul școlii și cred că trebuie să o iau de la început mergând până la Reforma Învățământului din 1948.

Perioada 1864-1948 Motto: " A privi îndărăt, pe linia timpului, spre a ceea ce a fost și a ne da seama de mersul lucrurilor, e un izvor de împrospătare și întinerire a cunoștiințelor" (Marele matematician Dimitrie Pompei la comemorarea lui D’Alembert)

Puncte luminoase pe firul tradiției: Primul profesor de matematică al gimnaziului înființat de Al. I. Cuza, în 1864 a fost Nicolae Crapellianu. Nu avea studii universitare (din 1863 până în 1882 facultatea de matematică din București a dat numai 5 licențiați), dar prin pricepere și pasiune pentru școala pe care n-a părăsit-o timp de 32 de ani a ajuns profesor de seamă, renumit prin cărțile lui de matematică. După trecerea la stadiul de liceu, în 1879, școala mai primește pe Bucur Spirescu, student în matematici, iar în 1899, apare al treilea profesor de matematică, Naie Lăzărescu, care n-a părăsit școala până la pensie, fiind multă vreme director. În 1902, la o a patra catedră, vine un nou profesor, C. S. Popescu. Dragostea față de școală și elevi a acestor doi oameni s-a manifestat și prin aceea că ei au donat toată averea (Lăzărescu) sau o parte din ea (C.S. Popescu) pentru ajutorarea elevilor săraci. Al cincelea profesor de matematici este Alexandru Manicatide. Urmează Nicolae Abramescu fost elev al liceului, pentru care facem remarcă deosebită, că a stimulat activitatea elevilor la revista nou apărută în țară "Gazeta Matematică". El avea să devină renumit profesor universitar la Cluj. După moartea lui Manicatide, în 1910, apare la catedra vacantă una din cele mai remarcabile figuri ale învățământului secundar, Grigore Orășanu, născut la 7 iunie 1883 în comuna Târgșorul-Vechi, de lângă Ploiești. Menționez că el și Abramescu au obținut prin concurs cele două burse de stat cu care s-au întreținut la facultate. Orășanu a fost cel mai fecund autor de manuale școlare, pe timp de 35 de ani, începând cu 1907. Mai târziu avea să fie chemat în Minister în funcții de răspundere. Ca fost profesor al liceului, în anul 1965 primește titlul de profesor emerit, după ce în 1964 a vorbit la sărbătorirea Centenarului Liceului. Al optulea profesor de matematică al liceului este Constantin Pârvulescu, ploieștean de origine. Și el avea să devină apoi profesor universitar. O complectare: toți cei opt profesori pomeniți până acum au fost autori de manuale apreciate. Eu însumi am învățat pe cărțile lui C.S. Popescu, Manicatide, Abramescu, Orășanu. După primul război mondial, mai apar pe firul tradiției George Varnali – renumit pentru severitate – și Sever Flavian – care numai sever nu era. Acești doi se sting înainte de 1948. Dintre cei care au lucrat în această perioadă, dar care apar și după 1948, menționăm pe Vasile Dumitrescu-Ștefești, George Canciu, I. Grigore, I. Teodorecsu și alții cu apariții sporadice: M. Ialomițeanu, I. Ghindaru, Bucurescu. Rămînînd la cei care au dispărut înainte de 1948, trebuie să facem o caracterizare a muncii lor în epoca respectivă. Pe vremea lor școala era selectivă, în favoarea claselor dominante ; liceele erau puține, câte un liceu la 3-5 județe. Nu putea fi vorba de o mișcare matematică de masă, așa că munca profesorilor de matematică se putea reduce exclusiv la munca din clasă. După cum am văzut, marea majoritate a profesorilor dispăruți, în școala noastră aveau și activități de autori sau stimulatori ai elevilor. În ce privește munca la clasă, ea, fiind de calitate, a asigurat elevilor o pregătire temeinică, grație căreia aceștia s-au afirmat cu mare competență în sectoare importante înainte și după 1944. Este o datorie sfântă să ne oprim un moment, cu emoție, mărturisind recunoștiință față de acele figuri luminoase, adevărați pioneri, care au plămădit – alături de colegii lor și aceștia mari figuri culturale – o mare instituție școlară. Astăzi, după încă aproape trei decenii de activitate, suntem îndreptățiți și obligați să vedem în ei niște vizionari, care au lucrat cu abnegație, onestitate și dragoste de popor, ca să dea acestui liceu armătura morală necesară, pentru a face față problemelor revoluționare puse în fața învățământului după Eliberare. (Notă M. Gociman: "Eliberarea" era o formulă comunistă pentru ocupația sovietică din 23 august 1944, când se dezlipiseră de la patria Mamă, Bucovina și Basarabia, fiind alipite Uniunii Sovietice "Eliberatoare". Într-un articol ca acesta era obligatoriu să strecori măcar mici poante ideologice, dacă nu făceai un elogiu direct dictatorilor ceaușescu. De fapt, pe prima pagină a revistei este prezentată fotografia "conducătorului iubit nicolae ceaușescu", fără de care revista nu ar fi trecut de cenzură, așa că Profesorul face, cu scârbă după cum îmi relata, mici concesii pseudoideologice pentru că articolul să poată vedea lumina tiparului.)

Scheianu Marian: Am citit că Reforma Învățământului din 1948 a fost o piatră de hotar între școala societății burgheze și școala nou㠖 socialistă. V-am ruga, să răspundeți cititorilor noștri, ce amplitudine a luat activitatea matematică din școala noastră față de sarcinile puse matematicienilor noștri în dezvoltarea societății.

prof. I. Grigore: Va trebui să continuu tot sub formă istorică, considerând o nouă perioadă importantă, începănd cu 1948 și sfârșind, socotesc eu, cu momentul memorabil al Centenarului liceului. Poate elevii o simt, numai noi, ceilalți, o știm din experiență, că azi istoria țării noastre este mai plină, că în timp puțin se petrec lucruri mari. Tot așa și pentru ceea ce trebuie să răspund la ultima problemă, vreau să sublinieuz că perioada de 16 ani la care mă refer este foarte cuprinzătoare și de aceea dintr-o Monografie completă, întocmită pentru propria mea conștiință, nu voi reține, pentru revistă decât câteva idei

Perioada 1948 – 1964 De la 1 septembrie 1948, Liceul "Petru și Pavel" devine Liceul nr. 1 Ploiești, pentru ca ulterior să ia numele de astăz, al fostului său elev, I. I. Caragiale. Nu era o simplă schimbare de firmă. Schimbarea nu însemna renegarea trecutului, dar nici anchilozarea în formele perimate ale vechiului sitem, de care nu era vinovată școala. Vechea noastră școală era pregătită să devină o școală nouă. Liceul avea de respectat o emoționantă tradiție, în care existau atâtea premize pozitive. Colectivul profesorilor de matematică era constituit din cei patru profesori existenți în momentul transformării: G. Canciu, care revine la catedră în 1948, după ce fusese doi ani inspector general în Minister, Vasile Dumitrescu-Ștefești, Ion Teodorescu și Ion Grigore care renunță la transferarea aprobată pentru București. Li se adaugă la 1 septembrie 1948 - C. Vasilescu. Moștenind sarcina de a continua opera înaintașilor, colectivul profesorilor de matematică, odată cu mărirea numărului de clase, a înțeles că această preluare a unei vechi tradiții trebuie să țină seama de noile condiții ivite. Deci: a) o poziție de înțelegere activă a noului, creat de mersul către știință a zeci de mii de energii zăgăzuite de școala burgheză ; b) o muncă multilaterală, diferențiată, pentru ridicarea unor elevi bine înzestrață, dar slab instruiți în școli generale cu cadre improvizate ; c) lichidarea prejudecății vechii școli că matematica este accesibilă numai talentelor deosebite, prejudecată care ar fi fost o frână într-o epocă în care matematica este o unealtă indispensabilă oricărui constructor al noii societăți.  Este perioada în care colectivul profesorilor de matematică a crescut nu numai numeric ci și mai ales calitativ. Printr-o sporire a eforturilor, prin alegerea celor mai bune metode, profesorii liceului au ridicat tradiția școlii pe o treaptă superioară. Reputația matematică a devenit prima carte de vizită a acestei instituții, care a devenit stimul pentru multe din școlile vechi și noi ale țării. Celor cinci profesori de la 1 septembrie 1948 li se adaugă pe parcurs: Hristache Dăscălescu, C. Stănculescu, Mircea Negrea, încât catedra de matematică are dintr-o dată opt cadre, cam de aceeași generație, formată la aceeași facultate bucureșteană unde străluceau George Țițeica, David Emmanuel, Dimitrie Pompei, Anton Davidoglu, Nicolae Coculescu, adică prima generație de doctori în matematici de la Sorbona. (Sunt mândru că pe carnetul meu de student, în ultimul an, figurează numai semnăturile acestor cinci). Acestora li se adaugă profesori tineri: Vasile Fornade, Maria Popescu, Maria Fărcășanu, Vasile Ionescu, Eugen Onofraș, Ana Iliescu, Bogdan Neamu, Maria Tănăsescu, Maria Carabugeanu, Aurelia Solomon, Ana Tucsnak, Constantin Ogescu. La secția serală se află cadre mai vechi: Sanda Teculescu, Guido Brozici. Așa că școala avea în anul Centenarului o catedră corespunzătoare, aproape dublul numărului de profesori cât a avut liceul în prima perioadă de 84 de ani ! Nu intrăm în detalii – nu fiindcă ar fi secrete – asupra mijloacelor folosite de catedra de matematică. E destul să reținem că prima grijă a acesteia a fost buna pregătire a marei mase de elevi. În această perioadă, 80-90 % din elevii claselor reale au intrat la facultăți cu profil corespuntător. Nu e o simplă întâmplare că la sfârșitul perioadei de care ne ocupăm, în anul 1964, prin decanul academician Nicolae Teodorescu și Institutul Politehnic din București, prin rectorul Nicolae Dinculescu, trimit liceului nostru scrisori de felicitare.

Scheianu Marian: În cadrul revoluției culturale petrecute după anul 1948, cred că sunt destui cititori care ar dori să știe și contribuția școlii noastre – a profesorilor de matematic㠖 în lupta pentru promovarea noului pentru modernizare.

prof. I. Grigore: Regret că tocmai la acestă întrebare, unde ar fi multe de răspuns, trebuie să respect economia de ansamblu a revistei și să spun numai câteva cuvinte. N-a fost absolut nici-o acțiune pe plan republican – de transformare a învățământului matematic la care să nu fi participat profesorii școlii noastre: a) experimentări pe manuale noi b) experimentări de noi metode de predare – ex. Geometria analitic㠖 adoptate de minister c) redactări de manuale d) referenți la manuale noi e) articole în presa de specialitate f) pregătirea profesorilor necalificață g) pregătirea fiilor de muncitori pentru concursul la facultate h) probleme pentru gazeta matematică i) probleme pentru olimpiade

Scheianu Marian: În calitatea mea de președinte al Societății Științifice "Spiru Haret" și ca participant la concursurile de matematică vă solicit – aceasta fiind o sarcină deosebită din partea redacției – să ne prezentați în mod special activitatea cu elevii fruntași și rezultatele ei în perioada de care vă ocupați.

prof. I. Grigore: Această activitate a contribuit mult ca liceul nostrusă ocupe un loc de frunte. La vremea aceea – imediat după reform㠖 liceul nostzru atrăgea multe elemente foarte bune, care se îndreptau în mod liber spre o școlaă de asemenea reputație. Era firesc ca liceul să fie model și stimulent pentru dezvoltarea celorlalte licee din Ploiești. Rolul acesta avea să se extindă și în afara orașului și județului. O masă atât de mare și de eterogenă de elevi impunea o muncă difirențiată, una din formele acestea fiind activitatea în cercurile de elevi, activitate care în liceul nostru a început chiat din 1948, fapt care explică în bună măsură și avansul luat în epoca respectivă de școala noastră. Organizarea acestor cercuri, având în vedere că nici-o clasă nu rămânea în afara acestei preocupări,, precum și tematica lor, au început să fie popularizate chiar în Gazeta Matematică. În nr. 6 edin 1956 Gazeta Matematică publică sub semnătura redactorului I. Mușat, azi inspector general, o descriere a acestei activități. Cea mai amplă expunere asupra acestor cercuri apare pe 14 pagini în Gazeta Matematic㠖 seria A, nr. 11-12 din 1962. Nu reținem din câte s-au făcut la noi în vremea aceea decât un fapt și anume acela că multe din chestiunile tratate în cercurile noastre au fost ulterior introduse în programa școlară, devenind din facultative, cum le făceam noi, obligatorii pentru toată țara. Anticioparea pe care o făcusem noi atunci a fost desigur, o bază a succeselor elevilor noștri din perioada respectivă. Dacă e vorba de rezultatele activității suplimentare a elevilor fruntași la matematică, în afara de obiectivul principal, reușita masivă a elevilor noștri în institute de profil matematic și științific, voi reține în mod deosebit, rezultatele de performanță. Mă refer la concursul de matematică, numit la început "Olimpiada Matematică". Voi trece peste primele două etape ale olimpiadei și voi da câteva informații, bazate pe documente oficiale, asupra rezultatelor obținute de elevii noștri la etapa finală. De notat că etapa finală ținută într-un singur centru, se organizează din 1955, așa că am posibilitatea să dau câteva cifre sugestive pe o perioadă de zece ani (1955 – 1964 inclusiv). În această perioadă țara era împărțită în 16 regiuni plus orașul București.

Iată prima cifră: În acești 10 ani s-au acordat la olimpiada finală 391 de premii și mențiuni. Din acestea, București cu 133 evidențieri era pe locul I, apoi regiunea Ploiești cu 76 dintre care 43 ale elevilor liceului nostru.  Urmează regiunile Brașov (29), Argeș și Banat (24) restul regiunilor de la 18 la 6 evidențieri. Liceul 1 din Ploiești obținea a noua parte din totalul de evidențieri pe țară și rezultatele sunt comparabile cu acelea ale regiunilor, pe care le întrece, cu excepția orașului București.

A doua cifră: O clasificare a liceelor premiate la finală în cei 10 ani, după punctajul premilu I – 4 puncte ; premiul II – 3 puncte ; premiul III – 2 puncte ; mențiune – 1 punct, așează pe locul 1 Liceul nr. 1 Ploiești cu 82 puncte, după care vin: Sava – București 35 puncte, Cantemir – București 26 puncte, nr. 1 Giurgiu 24 puncte, Mihai Viteazul – București 23 puncte, Matei Basarab – București 21 puncte, etc.

A treia cifră: În această perioadă sunt ani buni în care liceul nostru întrece și Bucureștii. În Gazeta Matematică și Fizică B nr. 7 / 1958 e publicată lista a evidențiaților pentru toate clasele.

Orașul București        Premiul I -        Premiul II – 2  Premiul III – 1   Mențiuni – 5  Total – 5

Liceul nr. 1 Ploiești    Premiul I – 2   Premiul II -    Premiul III – 1 Mențiuni – 5 Total – 8

De notat că pe țară au fost în total 3 premii I

A patra cifră:  Gazeta Matematică și Fizică publică, rezultatul la finală. La clasa X-a din 10 premii pe țară:

București 1 premiu III

Liceul nr. 1 Ploiești 4 premii II și 1 premiu III

În același an, un elev al liceului ia premiul I la prima Olimpiadă Internațională. Recunosc că dacă aceste cifre nu ar fi publicate, ar fi neverosimile. Mai adaug că aceste rezultate excepționale sunt confirmate tot de Gazeta Matematică , inițiatoarea întrecerii între cercuri de elevi. În perioada 1955 – 1964, liceul nostru a participat de 9 ori obținând de 5 ori locul I și de câte 2 ori locurile II și III.

Scheianu Marian: N-ar fi bine ca în această revistă să apară și numele acelor elevi care s‑au evidențiat la etapa finală de-a lungul anilor.

prof. I. Grigore: Ar fi foarte bine și de aceea am să dau evidențiații pe timp de 20 de ani și anume voi începe cu anul 1953 când elevii noștri concurau la Centrul Universitar București  - erau mai multe centre de concurs, concursul unic începând din 1955. Deci iată premianții pe 1953 – 1972 grupați pe categorii:

4 evidențieri: 1. Nicolescu Basarab (1957, ’58, ’59, ’60) și premiul I Olimpiada Internațională de Matematică (1959)

3 evidențieri: 2. Constantinopol Alexandru (1956, ’57, ’58) 3. Tomescu Ioan (1958, ’59, ’60)  4. Nicolae Silvia (1961, ’62, ’63) 5. Nica Vasile (1962, ’63, ’64) 6. Apostolescu Cezar (1968, ’70, ’71)

2 evidențieri: 7-8. Dogaru Mihai, Panaitescu Alexandru (1953, ’54) 9. Lupuțiu Ioan (1954, ’55) 10. Chirică Andrei (1954, ’55) 11. Baltag Vasile (1956, ’57) 12-13. Nicolae Viorel, Popescu Valentin (1958, ’59) 14. Mihail Dan (1959, ’60) 15. Nicolae Grigore (1960, ’61) 16. Toader Gheorghe (1963, ’63) 17. Bâzu Marius (1964, ’65) 18. Ristea Ilie (1968, ’69)

1 evidențiere: 19-23. Popescu Dumitru, Torjescu Florin, Ionescu Virgil, Mihai Iulian, Piță Constantin (1953) 24. Stroe Radu (1955) 25-27. Bogdan Mircea, Damian Șerban, Dincă Nicolae (1956) 28. Panaitescu Gh (1957) 29-31. Trifan Cornel, Gheorghiu Nicolae, Ianovitz Rudolf (1958) 32. Tonoiu Mircea (1959). 33. Aisner Sergiu (1962) 34. Vasiliu Constantin (1964) 35. Ilisei Florin (1965) 36. Boaldă Nicolae (1966) 37. Olteanu Gheorghe (1967) 38-39. Petrescu Alexandru, Condrescu Mihai (1968) 40-42. Ionescu Gabriel, Manole Corneliu, Vulcan Teodor (1970) 43-44. Dabija Mădălina, Dinculescu Adrian (1971) 45. Lupu Mugur (1972).

Scheianu Marian: Puteți face o apreciere sintetică a activității matematice în liceul nosru în pregul centenarului ?

prof. I. Grigore: Am vrut ca orice lector al revistei să-și facă o imagine cât mai aproape de realitate în privința activității noastre în perioada 1948 – 1964. Cu această perioadă liceul își încheie un secol de existență, de prezență activă în sistemul învățământului științific – mediu al Romaniei modenre. La capătul acestui drum lung, poziția liceului în privința pregătirii matematice a elevilor, poate fi caracterizată în câteva cuvinte astfel: Școală de prestigiu în prima parte a istoriei sale (1864 – 1948), a adus contribuția sa pozitivă la formarea de cadre necesare instituțiilor statului, în dezvoltarea lui istorică în condițiile orânduirii respective. Capacitatea creatoare a acestei școli a fost demonstrată de modul în care s-a adaptat la noile condiții create după 1948 în cei 16 ani care complectează Centenarul. Menținând spiritul de muncă exigent și competență a dascălilor vechiului liceu, colectivul profesorilor de matematică al noului liceu se află printre acelea care au luat un avans substanțial în descoperirea, înțelegerea noilor sarcini puse matematicii în găsirea celor mai bune metode pentru a le îndeplinii. Rezultatul concret a fost acela că în munca cu o masă mare de elevi, a fost asigurată o bună pregătire matematică, ilustrată de o quasi unanimă pătrundere a elevilor în facultăți tehnico-științifice, iar în munca diferențiată cu elevii fruntași, s-au obținut succese necunoscute până atunci în istoria vreunui liceu. Dar tocmai aceastp situație de excepție avea să fie generatoare a unor schimbări pe care chiar noi, marii favoriți ai acestei ultime perioade, descrisă aici, o urmăream și o așteptam.  Momentele de vârf, ca anii 1958 – 1959, când la olimpiada finală liceul nostru lupta de la egal la egal cu orașul București, ar fi devenit chiar jenante pentru noi dacă n-am fi știut că, în mod inevitabil, țelul nostru principal, acela ca liceul nostru să fie emul pentru celelalte, va începe să se îndeplinească. Și așa s-a întâmplat până la urmă. Încă de prin anul 1961 încep să se ridice tot mai multe licee. Afară de puternicele școli din București și alte centre mari, se ridică licee din orașe și orășele. O mare efervescență se produce în legătură cu olimpiadele matematice. De altfel și alte obicete încep să-și aibă concursurile lor. În aceste condiții își sărbătorea liceul nostru Centenarul în 1964. Aceasta era premiza cu care plecam la drum spre al doilea Centenar.

Scheianu Marian:  Desigur că sărbătorirea Centenarului liceului în 1964 a marcat un eveniment cu totul deosebit în evoluția școlii noastre și deci a activității matematice. Noua etap㠖 fiind mai aproape de anii noștri – v-aș ruga să înfățișați elevilor de astăzi o panoramă a activității de la Centanar până în momentul de față.

prof. I. Grigore:  Să mă ocup de: III. Perioada de la 1964 până astăzi.

Compoziția catedrei de matematică: Consecvent cu ideea că în acest istoric să apară numele tuturor profesorilor de matematică ai școlii, voi începe prin a spune că la data de 1 septembrie 1964 dintre cadrele menționate în perioada II-a nu mai figurau: Vasile Dumitrescu – Ștefești, Gheorghe Canciu, Sanda Teculescu și Guido Brozici prin pensionare. (Notă Mircea GOCIMAN: profesorul Vasile Dumitrescu – Ștefești fusese condamnat politic și a executat detenția prin muncă la Canalul Dunăre – Marea Neagră și la eliberare a găsit la conducerea învățământului ploieștean pe cel mai slab elev al lui la matematică, iar acesta i-a spus că atâta timp cât el este în funcție nu va mai ajunge el la catedră. După scurt timp, unul din cei mai străluciți profesori de matematică a murit de inimă. La ora interviului Profesorul Ion Grigore nu putea să spună în public aceste lucruri, pe care le știa bine întrucât suferise și dânsul o condamnare tot la Canal. De fapt fuseseră arestați împreună și o perioadă au stat laolaltă în arestul securității din Ploiești). Ion Teodorescu, Bogdan Neamu și Eugen Onofraș prin transfer și Vasile Fornade, Vasile Ionescu chemați succesiv ca inspectori. După 1964 se mai produc și alte mutații. Mircea Negrea decedează după ultima oră de curs, C. Stănculescu și H. Dăscălescu se pensionează. Maria Fărcășanu se transferă. Apar în schimb cadre noi: Miron Oprea, Octavian Mănucă, fost inspector prin transfer, Ana Lupică, prin concurs. Prin restructurare, acestea două, precum și C. Ogescu – din cei vechi – se reîncadrează la alte școli. Oprea Miron trece la Institutul de Petrol și Gaze – Ploiești, iar Gheorghe Marinache se transferă la Liceul Pedagogic – Ploiești. Cel mai nou profesor este Szabo Tiberiu fost inspector. La secția serală funcționează Maria Carabugeanu și inspector Gheorghe Nedelea, o parte din catedră fiind împlinită de P. Tătuță. Între timp la această catedră au mai funcționat temporar: I. Hotinceanu, T. Anghelescu, I. Vîrlan, Ana Stroe, Eugenia Dichel.

           De ce apreciere se bucura colectivul profesorilor de matematică al școlii în această ultimă etapă ? Un răspuns ar fi acela că în toate acțiunile centrale și locale sunt solicitate cadrele acestui liceu. O oglindă a acestei realităță o avem în ziarul "Flamura Prahovei" din 14 mai 1965. Cele cinci articole pe tema " Să ne însușim bazele matematicii " sunt semnate de Mircea Negrea, Constantin Vasilescu și Ion Grigore de la Liceul nr.1, Miron Oprea de la Liceul nr. 5, care avea să se transfere la Liceul nr. 1 și Mircea Leca de la Liceul nr. 3. Ilustrări ar fi nenumărate. Din lipsă de spațiu, nu dau numele profesorilor care și-au adus contribuția în mișcarea complexă pentru modernizarea programelor școlare, în cadrul consfătuirilor, simpozioanelor, sesiunilor științifice la scară republicană sau județeană, pe linia Ministerului Învățământului, sau a Societății de matematică și chiar pe scară internațională în cadrul UNESCO. Esențială este afirmarea din ce în ce mai puternică a profesorilor noi, nu numai în munca obișnuită la clasă și în activități adiacente, ci și în munca metodică și științifică (articole la "Gazeta Matematică", participări la consfătuiri republicane, conducerea filialei S.S.M., Casa Corpului Didactic etc.) Pentru elevul – cititor este destul să știe atât. Nu este cazul să spun aici ceva despre complexitatea măsurilor luate de catedra de matematică, pentru ca în relația profesor-elev, acest al doile afactor (de a cărui calitate nu vorbesc acum) să aibă maximum de profit. De altfel – nu-i așa ? – cititorul-elev, iubitor de matematică, vede singur mai mult decât ași putea să spun eu.

            Scheianu Marian: Poate sunt totuși unele acțiuni speciale, care ar merita să fie măcar citate.

            prof. I. Grigore: E adevărat, sunt cîteva, ca de exemplu:

            1 Evocări de mari personalități culturale. Așa au fost și sunt evocați în ședințe speciale matematicienii: Spiru Haret, David Emmanuel, George Țițeica, Dimitrie Pompei.

            2 Revista "Curierul Liceului". Afară de paginile rezervate problemelor de matematici, au apărut articole despre matematicieni români, despre importanța matematicii, caleidoscoape matematice etc.

            3 Liceul nostru – ieri și azi. Acțiune începută în preziua Centanarului, prin întâlnirea foștilor cu actualii elevi. În 1964, printre foștii elevi se afla profesorul pensionar Gh. Canciu. Pentru ca mai târziu să se afle cei mai tineri doctori în matematici Ioan Tomescu și dumitru Ene. Și – ca să nu mai deschid alte rubrici – menționez că la susținerea doctoratului sub conducerea sau în prezența lui Grigore Moisil, alături de familiile lor, cei doi tineri doctori și-au invitat și profesorul lor de liceu  față de care au avut cuvinte de omagiu. Iar profesorul le-a răspuns că succesul lui în carieră se datorește și faptului că a avut în viața lui elevi capabili să-l întreacă, iar el nu a făcut decât să-i ajute să-l întreacă. Și tot aici menționez că aceștia ca și Nica Vasile, Ristea Ilie fiind studenți veneau să-și ajute fostul profesor la cercurile de matematică ale succesorilor lor.

            4 Societatea științifică "Spiru Haret" (a elevilor)

            După cum știi, în calitate de președinte, societatea științifică "Spiru Haret", denumire preluată de la Societatea de matematică înființată de prof. Gh. Canciu în 1935 – a ajuns la a zecea sesiune de comunicări. Numai titlurile celor peste 170 lucrări prezentate până în 1977 ar constitui material pentru un articol amplu. Și oricât de severă ar fi selecția lor, referatele de calitate, stânse într-o culegere ar constitui o carte voluminoasă, de nivel pretențios. Așa cum au recunoscut de-a lungul acestor ani oaspeții care au asistat – academicieni, cadre universitare, reprezentanți ai ministerului și Institutului de perfecționare, aceste sesiuni au demonstrat că mulți elevi au o bogată rezervă de capacități, nevalorificate sufucient la clasă, atât în durecția abstractizării și generalizării, cât și în stilul de expunere, care dovedește siguranță, adică familiarizare cu temele prezentate.

            5 Creșteri calitative în rândul elevilor.

            În această perioadă s-a lucrat și mai mult în direcția valorificării maxime a capacității fiecărui elev pentru a contrabalansa schimbarea raportului de forțe în ce privește factorul elev. Fenomenul de creștere calitativă este masiv, excepții sunt rare. Elevi cu posibilități modeste în primul an se dezvoltă bine și-și realizează obiectivul de a urma o facultate. Ilustrări sunt și pe planul performanțelor la olimpiadă. Să iau o serie și să vedem cum crește. În 1965, clasa IX-a a Liceului Caragiale are 6 elevi reușiți la etapa regională ; în 1966, aceeași elevi, acum în clasa X-a, obțin 10 evidențieri, iar în 1967 (clasa XI-a) – 13 evidențieri. Iată și cazuri individuale, Ristea Ilie, azi profesor de matematică, în 1966, rezultate modeste, în 1967 se ridică simțitor, gata – gata să fie admis ca finalist, iar în 1968 și 1969 evidențiat la etapa finală. Și de ce să nu vorbesc de cazul Scheianu Marian ? La finală mențiune în 1975, premiul special UTC în 1976, premiul II în 1977.

            Scheianu Marian: Ați făcut o aluzie la schimbarea factorului elev. Cred că înțeleg despre ce este vorba. Totuși, în legătură cu sporirea eforturilor profesorilor, vă rog să ne vorbiți de rezultatele elevilor fruntași în această ultimă perioadă.

            prof. I. Grigore: Din lista premianților la finală pe 20 de ani (1953-1972) se vede că și după 1964, liceul primește în 8 ani 17 evidențieri, adică în medie două evidențieri pe an, lucru cu care nu se pot lăuda multe școli. Văzusem deja mai înainte că se iveau condiții pentru o reprtizare logică a evidențiaților la olimpiadă. Un argument în plus a fost acela că unele licee au fost favorizate cu clase speciale de matematică care atrăgeau elevii cei mai înzestrați. Crescând interesul pentru olimpiadă la liceele rămase în urmă, era firesc ca acest interes să fie oglindit în rezultate la olimpiadă. Voi da un singur exemplu: rezultatul la finala din 1973. În acest an liceele din București obțin 6 premii I, față de 10 premii I obținute în întreg deceniul 1955-1964. Trecuseră destui ani din 1958 și 1959 când liceul nostru întrecea Bucureștii. Ar fi fost imposibil ca lucrurile să nu intre în normal. Repet, imposibil într-o țară în care rămânerile în urmă, în orice sector, sunt atât de repede remediate. Se cuvine să spun că pe noi ne bucură faptul că valorificarea elevilor capabili de performanță, acțiune la care noi ne-am aflat printre pioneri, este astăzi generalizată. Ca să închei olimpiada finală, trebuie să nu las gol intervalul anilor 1973-1977. Citez deci aici pe finaliștii: Scheianu Dorin, Comănescu Mihai, teodorescu Adrian, Constantin Nicolae, Dumitrescu Tiberiu și îndeosebi pe cei din 1977, intrelocutorul meu, Scheianu Marian, de trei ori – până acum – premiat pe țară și Popescu Octav, care obține mențiune.

            Scheianu Marian: Ați vorbit deocamdată de rezultatele de performanță, la olimpiada finală, în această perioadă. Cititorii – satisfăcuți desigur de aceste performanțe – sunt și mai mult interesați să afle rezultatele generale ale masei de elevi de la secția reală. Ce puteți spune în această privință ?

            prof. I. Grigore: Rezultatele de performanță nu sunt întâmplătoare. Ele oglindesc – și nu suficient – buna pregătire a masei de elevi, în cadrul căreia s-au dezvoltat performerii. La etapele de început ale concursului, locală, județeană, care fiind accesibile unui număr mai mare de elevi permit o mai fidelă imagine a muncii suplimentare, școal anoastră a obținut rezultate bune și foarte bune, numeric și calitativ. Se verifică prin aceasta că nivelul general de pregătire corespunde cerințelor pentru intrarea în învățământul superior. Înainte de centenar, școala noastră a avut în permanență serii puternice, multe din ele realizându-se prin intrarea în facultăți științifice în proporție de 100 % (remarcabile îndeosebi seriile 1952, 1960, 1964). A menține noile serii, de după 1964, la nivelul anterior, a fost o sarcină de onoare, pe care colectivul profesorilor de specialitate și-a asumat-o cu îndrăzneală, dar și cu luciditatea necesară realizării ei. Dovadă că s-a reușit, este faptul că în cadrul unei masive pătrunderi în facultăți, mulți elevi ai noștri au intrat pe locuri de frunte. Ca să ilustrez această afirmație, voi alege ultimele serii, adică absolvenții din 1970 și următorii.

            Admiterea în facultăți cu profil matematic.

            Seria absolvenților din 1970  "23 din 24" Sub acest nume a apărut la televiziune în octombrie 1970, tot colectivul unei clase constituite în 1967, căreia i-am fost și diriginte. Denumirea "23 din 24" înseamnă că din cei 24 absolvenți, 23 au intrat în facultăți cu profil matematic. O absolventă (a 24-a) rău sfătuită de părinți, s-a decis în ultima clipă pentru psihologie, unde, nepregătită n-a fost admisă.Iată și pe cei care au intrat pe locuri de frunte: Pe locul I: Mărgăritescu Rodica – Ploitehnica București, Alexandrescu Nicolae – Politehnica Brașov, Mihalache Gheorghe – Universitatea București Fizică. Șeful de promoție, Olteanu Gheorghe, intră al doilea la Politehnică București – Facultatea de calculatoare unde se afirmă și obține prin concurs bursa cu care este trimis pentru studii și doctorat la Mancester (Anglia) unde este în prezent asistent.

            Seria absolvenților din 1971 Voi considera clasa la care am fost profesor. "Matematicianul clasei" era Apostolescu Cezar, pe care îl citez special, nu numai pentru performanța de a fi fost de 4 ori finalist și de 3 ori câștigător la olimpiada finală, ci și pentru atașamentul față de școala noastră, dovadă prin aceea că a declinat invitația de a trece la liceul din oraș, căruia i se acordase clasă specială de matematică. Se afirmă ca fruntaș la politehnica din București – Facultatea de calculatoare. (este actualul Director al Colegiului Național Ion luca Caragiale din Ploiești).

            Toți absolvenții clasei, sunt admiși la facultăți cu profil științific. Intră pe locuri de frunte: Locul I – Stanciu Georgeta – Petrol Ploiești, Costache Dorin și Dicu Maria – Ploitehnică Iași.

Locul II – Vulcan Teodor – Universitatea București – Fizică

Locul III – Panaitescu Gheorghe – Ploitehnică Iași.

            Seria 1972 Clasa de matematică

            Aprobată abia în octombrie 1969, adică după ce primii patru elevi la matematică ai liceului plecaseră deja la liceul din oraș (Liceul Mihai Viteazul), care obținuse la timp o clasă specială. Și fără acești elevi de performanț㠖 care au adus liceului la care au plecat opt evidențieri, din care 2 premii I – clasa noastră s-a realizat destul de bine, obținând câteva succese și la olimpiadă, dar mai ales succes deplin la intrarea în facultăți. Din cei 30 de absolvenți, afară de unul care a fost recrutat pentru medicina militară, toți cei 29 au intrat în facultăți cu profil științific: 6 la facultatea de matematică, 17 la facultăți inginerești, 5 la ASE (comerț exterior și cibernetică). Cităm pe cei care au fost admiși pe locuri de frunte: Locul I: Cocea Alina – Politehnică București (mecanică fină), Sava Gabriel – Universitatea Brașov (Facultatea de Matematică). Locul II: Mihăiescu Șerban – Universitatea București (Matematică), Iancu Doina – Politehnică București, Mărcușanu Decebal – Institutul de Petrol – Ploiești, Mitroi Carmen – ASE (Cibernetică) Locul III: Hristea Dorina ASE (Cibernetică).

            Dintre seriile următoare, nu mai puțin remarcabile, voi vorbi pe scurt.

            Seria 1973 se evidențiază prin Avram Corneliu, intrat pe locul I la Facultatea de Matematic㠖 București, Scheianu Dorin locul I la Construcții aerospațiale, Comănescu Mihai, Predescu Marian, Teodorecsu Adrian intrați pe locuri fruntașe la Automatic㠖 Politehnica București. Fruntașii acestei serii, încrezători în forța școlii noastre, au rămas aici într-o clasă obișnuită, reușind ca la olimpiade să-și întreacă colegii de la liceul cu clasă specială. Onorabilă este și comportarea seriilor 1974, 1975, dacă mă refer la admiterea în facultate. Ultimul rezultat pe care îl am acum este acela al seriei 1976, din care reușesc pe primele locuri: Bulgărea Mihai locul I, Ploitehnica – București, Ștefan Dumitru locul I, Institutul de Petrol – Ploiești, Turcu Ion Locul III, Facultatea de Matematic㠖 Cluj și tot pe primele locuri Bejan Gheorghe, Niță Aura.

            Scheianu Marian: În mod firesc ne apropiem de sfârșitul inteviului. Care este după dv. locul Liceului I.L. Caragiale – Ploiești, în istoria și sistemul de învățământ liceal ?

            prof. I. Grigore: Faptele reale, expuse succint, din ultima perioadă, constitue o demonstrație a adevărului că și în acești 13 ani de existență în al doilea Centenar, liceul rămâne o școlă fruntașă în activitatea matematică. Prezent în prima liniile în toate activitățile de organizare și creștere a mișcării matematice în rândul tineretului într-o perioadă în care se închega un învățământ corespunzător statului socialist, acest liceu a jucat între anii 1948 și 1964, când își încheie primul Centenar, un rol important, care apare într-o nouă lumină astăzi, când, față de progresul realizat de alte școli, se constată că tot ce-a făcut pentru gloria n-a fost pentru sa individualistă, ci a servit întregului învățământ matematic ... Încă ceva, dacă până acum 10-12 ani forța unui liceu era măsurată prin performanțele la matematică în primul rând și într-o măsură mai mică la limba română și fizică, în ultimii ani au apărut concursuri la multe alte obiecte, importante și ele. De aceste condiții noi s-a resimțit și liceul nostru. Iată, chiar anul acesta, propria ta clas㠖 III Ar. Al doilea matematician al clasei Ionescu Mihai, pasionat de fizică, a ales și acum concursul la fizică, la care s-a evidențiat pentru a treia oară pe țară. Alți colegi ai tăi, un sfert din clasă, din care unii cu 10 în teză la matematică, au ales chimia. Poate s-a pierdut ceva la matematică, dar socotesc că pe frontul general al întrecerii este important faptului că de exemplu, în acest an 1977, liceul nostru este singurul din județ care are evidențieri în finală la toate cele trei materii științifice de bază: matematică, fizică și chimie.

            Scheianu Marian: O întrebare mai delicată: Ați putea puncta câteva momente, în care ca "veteran" al activității matematice, ați avut satisfacții notabile ?

            prof. I. Grigore: Primesc cu plăcere titlul de "veteran" după 47 de ani de activitate neîntreruptă din care cei 33 de ani (socotind și anii 1938 și 1939) slujiți numai în acest liceu, constitue un "record" în istoria acestuia. Da, am avut și multe satisfacții. Cele mai multe și mai puternice le-am avut în activitatea de la acest liceu, în care am avut condiții de proprie realizare profesională, probabil și din cauză că am fost aici în momente cruciale. De altfel se cuvine să mă refer numai la acestea. Bineînțeles că principalele satisfacții mi le-au dat elevii mei, îndeosebi cei din acest liceu. Succesele lor au fost satisfacțiile mele. Aceste satisfacții sunt și cele mai durabile, pentru că sunt profund umane, ele au fost obținute din dragoste față de elevi și deci însoțite de tot ce aduce dragostea: speranțe, bucurii, decepții și suferințe, alternând una cu alta. În plus aceste satisfacții sunt durabile fiindcă ele, fără excepție, stau la baza unor legături puternice între cei ce mi le-au adus și mine, care nu vor dispărea decât odată cu moartea și poate nici atunci, din partea cealaltă. Probabil c㠖 subânțelegându-le pe cele dintâi – te-ai referit la altfel de satisfacții. Am avut destule și din acestea. Dar, dacă mă gândesc bine, acelea de care voi vorbi n-ar fi existat dacă n-aș fi avut succes cu elevii, adică primele satisfacții. Activitatea matematică a elevilor și profesorilor liceului a fost răsplătită și prin recunoașteri oficiale, solemne, pentru care am tot respectul. Principalul beneficiar al acestor recunoașteri a fost subsemnatul, ca responsabil, multă vreme, al acestei activități, ca purtător de cuvânt al unei catedre puternice. La sărbătorirea a zece ani de la constituirea noii societăți de matematică și fizică , din partea profesorilor de liceu din țară am fost desemnat să vorbesc eu, iar din partea elevilor, un elev al meu. În același an 1960, regretatul Miron Constantinescu mi-a acordat premiul Ministerului Învățământului. Diverse delegații de învățământ din U.R.S.S., R.D.G., Bulgaria, au vizitat școala noastră. În 1964 după ce mi s-a conferit titlul de profesor emerit, am condus delegația premianților la olimpiadă pentru toate obiectele, într-o excursie de câteva zile în Bulgaria. Una din cele mai importante funcții pe care am avut-o, a fost aceea de membru al Consiliului Învățământului, funcție în care, ca membru în diverse comisii, m-am achitat onorabil. La colocviul UNESCO din 24 septembrie – 1 octombrie 1958, cu tema "Problemele actuale ale predării matematicii în învățământul mediu și superior din tările europene", am luat cuvântul și apoi am stabilit contacte cu mari personalități internaționale, sporind astfel relațiile pe care le aveam deja cu savanții români. Desigur că tot satisfacții sunt și funcțiile de răspundere în cadrul Societății de științe matematice, membru în consiliul central, în comitetele de redacție ale celor două Gazete Matematice (A și B), în comisiile centrale pe plan local, președinte al filialei regionale, cum au fost și colegii mei din liceu M. Negrea și Oprea Miron.

            Scheianu Marian: Vă rog să spuneți un ultim cuvânt cititorilor, referindu-vă dacă vreți și la premiul pe care l-ați instituit.

            prof. I. Grigore: Dacă cititorul este elev al liceului nostru, atunci sper că, după lectura faptelor pe care le-am prezentat, el încearcă sentimente de mândrie și de încredere, fiind membru al acestei familiii  care durează de 113 ani. Conștient că instruirea sa într-o școală cu asemenea tradiție constitue o șansă deosebită pentru dezvoltarea personalității sale, elevul de azi al liceului trebuie să-și dea seama că șansa devine certitudine dacă el se va integra în spiritul viu care animă marea tradiție, sperând și el cu o participare cât de mică, strălucirea acestei tradiții de muncă, de autoexigență, încununute de succese autentice. Încheind această istorie, îmi exprim recunoștiința față de toți colegii de specialitate, cu evlavie față de cei morți, cu stimă pentru cei în viață. De la toți am câștigat mult: grație muncii lor și a mea s-a clădit aici o în școală o adevărată citadelă a științei, o citadelă deschisă totuși oricărui fiu al poporului. Despre fiecare din ei știu ce a făcut pentru această școlaă. Opera lor este cuprinsă, subînțeleasă, în rândurile și printre rândurile scrise aici. În fine, întorcându-mă la elevii mei, care mi-au dat atâtea satisfacții, am vrut să mă plătesc într-un fel față de ei, măcar imitând pe câțiva dintre dascălii din prima generație. Așa am instituit premiul la care te referi. În fond moștenirile se lasă în familie ; ori multă lume știe că școala mi-a fost familie. Bineînțeles că premiul rămâne un stimulent secundar pentru succesorii elevilor care ne-au adus lauri, pe lângă celelalte stimulente pe care le au astăzi cei ce se pregătesc să fie utili țării. Cu această ocazie, sunt fericit să închei, felicitându-te pentru calitatea de a fi primul câștigător al premiului și de două ori până acum. Totodată îți mulțumescu, din partea mea și a colegilor, pentru satisfacțiile pe care ni le-ai adus în ultimii ani și mai ales anul acesta !

            Scheianu Marian: Vă mulțumesc ...