MANUSCRISE

    Povestea manuscriselor începe după anul 1980, când profesorul Ion Grigore, la îndemnul meu, începe să-și scrie în mod mai asiduu memoriile, ocazie cu care face și o epigramă.

            394. Unor autori de memorii 

                Povestea e cam curioasă

                (Vorbesc de cazuri ce le știu)

                "Memoriile" și le scriu

                Doar când memoria îi lasă.

    Memoriile le-am citit "calde", episod cu episod, asumându-mi un risc, deoarece pentru episodul "CANAL", în perioada respectivă eram pasibili de detenție, mai ales că luam și acasă, unde sub jurământul cu nu vor spune la nimeni, au citit o parte din ele soția, Viorica și fiul meu Alexandru.
    După "revoluție", profesorul ia contact cu Ion Groșescu, ziarist și fostul lui elev, căruia îi scrie anumite episoade din memorii și mai ales stă de vorbă cu el confesându-se ca unui cunoscut. În urma acestei acțiuni de durată, Ion Groșescu a scris o serie de articole în ziarul Prahova Liberă în 1990 sub titlul de "Conștiințe Torturate". (le-am citit cu mare interes și atenție, deoarece îmi aminteau de lungile mele discuții cu profesorul, dar și datorită faptului că au fost scrise nu numai cu dragoste, dar și cu talent, fiind captivante). Tot avănd la bază acest materiale, Ion Groșescu a scris o nuvelă intitulată "Trecutul Continuu", al cărui personaj principal este Ioan Grama, tratat după modelul Ion Grigore. Nuvela este extrem de reușită, cu acțiune care nu-ți permite să o lași din mână, o lectură atractivă.  
   Tot în manuscris sunt în posesia a peste 1200 de epigrame, aranjate în ordine de domnul profesor căruia i-am promis că îm măsura posibilităților le voi publica într-un volum gigant, nemaiîntâlnit până acum când epigramiștii scot volume cu maximum 150 de epigrame. Dacă se va reuși tipărirea acestui volum, se va realiza acest lucru în memoria unuia dintre cei mai valoroși și prodigioși epigramiști români.