Nichita și Eugen Simion despre Ion Grigore 

Omagiul celor 47 de generații

Mircea Gociman, de-a lungul anilor, a fost printre inițiatorii unor frumoase acțiuni, întâlniri, aniversări legate de liceul (actualmente Colegiu Național ,,I.L. Caragiale''). El a realizat două interviuri, astăzi deosebit de valoroase, cu poetul Nichita Stănescu și cu criticul literar Eugen Simion, absolvenți ai liceului. Iată ce ne relatează în legătură cu această inițiativă: ,,În noiembrie 1977, împreună cu Iorgu Anastasiade, absolvent al Liceului Comercial din Ploiești, fost elev al profesorului Ion Grigore, am luat inițiativa, ca foști elevi, de a marca printr-o festivitate, împlinirea a 70 de ani de viață ai profesorului emerit de matematică Ion Grigore și a 47 de ani de activitate la catedră, dintre care 40 la Liceul ,,I.L. Caragiale'' din Ploiești, unde a dovedit însușiri de mare dascăl, cu un bilanț strălucit obținut prin muncă, fără cruțarea puterilor și cu un har ieșit din comun. Eforturile noastre s-au bucurat de audiența cuvenită atât din partea foștilor elevi, cât și din partea unor personalități marcante, sala de festivități a liceului dovedindu-se neîncăpătoare la această manifestare puțin obișnuită și unică la noi în țară, prin faptul că 47 de generații au venit să-și omagieze dascălul. Printre cei care, din motive obiective, nu au putut participa la acest remarcabil eveniment s-au aflat Nichita Stănescu și Eugen Simion, ambii din promoția 1952. Personal, fiind foarte atașat de profesorul Ion Grigore iar, pe de altă parte, ca fost coleg de clasă și prieten apropiat cu Nichita, cunoscându-i simțămintele calde față de profesor, m-am hotărât să-i iau un interviu pe bandă magnetică. Șansa a făcut ca, înainte de plecarea mea din locuința poetului, aflată în Piața Amzei, să treacă pe la el Eugen Simion și, bineînțeles, nu am  lăsat  să-mi scape prilejul de a-l intervieva. Astfel s-au născut cele două interviuri'' (…)

Mircea Gociman: Dragă Nichita, te-aș ruga foarte mult, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de către profesorul nostru, profesorul emerit Ion Grigore, să ne spui câteva gânduri de-ale tale, câteva amintiri în legătură cu cel pe care îl prețuim atât de mult.

Nichita Stănescu: Prima amintire despre profesorul Grigore este ultima amintire, ca să spun așa… pe care o am despre școala minunată și educația minunată pe care Domnia Sa ne-a făcut-o, și anume o am pe cea de la academicianul Moisil, cu care am avut cinstea să fiu bună cunoștință și care (Domnia Sa invitându-mă de câteva ori, nu pot să spun la masă… că masa la care mă invita era mai degrabă un pretext pentru discuție), povestindu-i excepționalul noroc de a-l fi avut ca profesor de matematică pe domnul profesor Grigore, a început un fel de straniu minunat elogiu melancolic al minunatului meu profesor de matematică.

Ce-mi spunea academicianul Moisil ? Îmi spunea că în Grigore există potența unui savant de primă mărime, a unei gândiri matematice absolut unice în gândirea noastră matematică și că el, Moisil, nu-l înțelege de ce, în loc să își continue cercetarea matematică, se dedică, se dăruiește în mod didactic… Poate că am pierdut un mare savant în profesorul Grigore, dar, în schimb, opera lui este de o altă natură; chiar prin matematică, opera profesorului Grigore a creat gândire, acea precizie, acea eleganță a gândirii logice care este la fel de valoroasă, îndrăznesc să spun, ca și opera strict individuală. De altfel, profesorul Grigore este autorul unor cunoscute manuale, și dacă acele cursuri ale sale de liceu ar fi imprimate, ar fi stenodactilografiate, ele ar fi, fără îndoială, pentru orice om de specialitate, ar avea o natură exemplară. Spiritul profund științific al profesorului Grigore, sistema lui  de gândire  care amintește de Poincaré în modul fineții expunerii unei teze sau unei idei, întotdeauna a fost însoțită și este însoțită, ca și astăzi, când am avut bucuria să ne reîntâlnim cu dânsul la a 25-a aniversare a generației noastre de la săvârșirea liceului, e însoțită de un humor cu totul și cu totul deosebit, aș spune tipic ploieștean, dar un humor care provine nu din capacitatea de a face bancuri, din invenția lexicală propriu-zisă, ci din capacitatea de a observa realul, un humor cu care l-am putea caracteriza și pe concetățeanul nostru Caragiale, al cărui humor nu provenea din jocul de cuvinte, din calambur sau din tipul de veselie conținută în interior, ci din contemplarea cu mirare a realului în aspectele lui absurde. În acest sens îmi aduc aminte de o glumă pe care mi-a făcut-o profesorul Grigore. Eram elev și mărturisesc că, deși aveam o mare înclinație către matematică și fascinație către profesorul de matematică, fascinație care mi-a rămas și astăzi, deși poate am învățat mai puțin din legile matematicii și mai mult din gândirea matematică, din modul de a gândi matematic și logic, așa cum ne-a transmis profesorul, dar, în fine, eram în acel semestru sau pătrar, nu mai țin minte întocmai cum era organizat atunci, în ce an eram.. ,,în ce vară, în ce an, anii trec ca apa'', cum zice Topârceanu și, în fine, am îndrăznit să ridic și eu mâna ca să mă propun la răspunsul unei chestiuni pe care profesorul o pusese clasei și, cu o mirare amuzată, știindu-mă în acea perioadă slab în zona matematicii, profesorul Grigore a spus ,,Ehe! Stănescu ne propune o aluzie'', lucru de o înaltă finețe și ca exprimare și ca tip de glumă… lucru de neuitat.

Astăzi, când acest eminent om împlinește 70 de ani, cu o profundă emoție îi urez din toată inima mulți ani, sănătate, îi doresc ca strălucita lui minte să-l însoțească până la 100 de ani, în magnifica ei strălucire diamantină și îi sărut mâna!

M.G.: Dacă nu te-ar supăra, aș dori să ducem o discuție mai ,,copilărească'', așa, ca foști elevi, și sinceră. Ți-a fost frică de profesorul Grigore?

N.S.: Ca să fiu sincer, nu mi-a fost frică de el și să-ți spun de ce. Mă fascina atât de mult spiritualitatea lui și noblețea lui intelectuală, încât chiar în cazul unei note mici pe care o puteam ,,încasa'', plăcerea de a-l asculta și de a-l avea model ștergea ideea de frică și de concurență de elev și de speranță a elevului de a lua nota 10. Mărturisesc că frica față de profesor are două naturi: ori că profesorul nu te-ar putea înțelege, în mentalitatea elevului de liceu, sau nu ți-ar putea aprecia efortul, ori în cazul, extrem de rar, în care tu însuți ești ,,penitent'' ca și cunoștințe față de cadrul tău didactic. În cazul profesorului Grigore, nici o secundă nu mi-am imaginat că Domnia Sa nu ne-ar înțelege sau ne-ar pricepe pe fiecare întocmai cât efort depune. De altfel, profesorul, tot timpul, s-a purtat cu noi cu o extremă eleganță.

M.G.: Este foarte curios și trebuie să-ți mărturisesc un lucru: cu toate că nu ai ascultat înregistrările anterioare, există o așa de mare asemănare între ce a spus Profesorul despre elevii lui și ce ai sesizat, încât, în momentul în care o să asculți aceste înregistrări, o să-ți dai seama că, într-adevăr, este fantastic. Te rog să ne spui, în continuare, ce părere ai despre activitatea literară a profesorului de matematică Ion Grigore?

N.S.: Deși manifestată în mod sporadic, activitatea literară a profesorului nostru are o natură strălucită și aș spune-o ca fiind un ,,violon d'Ingres'' a matematicianului. De ce? Ca și strălucitul său înaintaș Ion Barbu, și Grigore s-a preocupat de latura estetică, mai puțin angajat decât Ion Barbu, evident, și cu precădere în zona ironiei. Dar poezia de tip ironic a profesorului, ca și epigrama sa au caracterul paradoxului matematic, fapt care încântă profund spiritul și chiar regret sincer, ca profesionist al zonei literare, că profesorul nu a fost mai consecvent în această dimensiune a sa care ne bucură pe noi toți, cititorii săi.

*  *  *

M.G.: Dragă Eugen Simion, te rog mult să accepți să ne spui câteva vorbe despre profesorul Grigore, mai ales că, peste puțin timp, el împlinește 70 de ani și își va sărbători în curând acest eveniment. Ca elev al lui, cum l-ai privit? După aceea, dacă poți face câteva aprecieri asupra încercărilor literare pe care le-a făcut profesorul Grigore, mai ales că acum, după pensionare, mi-a spus că a devenit un pericol pentru epigramiști, că a început să aibă un număr din ce în ce mai mare de epigrame admise, deoarece activitatea matematică nu îi mai răpește timpul pe care i-l răpea înainte.

E.S.: Profesorul Grigore este o mare personalitate a învățământului românesc și deși nu i-am fost elev, în sensul tradițional al termenului, adică nu am urmat cariera matematică, îi păstrez o vie amintire și o stimă foarte mare; în același timp, un mare matematician care a avut o evoluție foarte curioasă; când eram elev, nu dormeam noaptea de frica lui; nu am fost strălucit la matematică, dar nici dintre cei din urmă. Am astăzi surpriza de a observa, că profesorul Grigore, care era, ca să zic așa, ,,călăul'' și în același timp duhovnicul generației tinere de matematicieni, a evoluat spre literatură, adică spre profesiunea unde, în chip foarte bizar, începem să ne instalăm și noi.

Ar fi cazul ca profesorului să înceapă să-i fie frică lui de mine și de noi, ca să zic așa. E o evoluție curioasă, o apropiere între matematică și literatură care totuși nu este nouă, nu este o întâmplare că spiritul matematic se întâlnește cu spiritul poetic. Sunt iluștri înaintași și mie mi se pare că un poet este și puțin matematician. Mi-amintesc de o comparație de care am fost foarte fericit când am descoperit-o și pe care am folosit-o într-un comentariu despre un alt ploieștean, care era mai jos la catalog și care se chema Stănescu Nichita, acel ploieștean. Comentariul era despre poezia lui și anume ziceam: între spiritul matematic și spiritul poetic este o apropiere foarte mare. Mai mare decât bănuim noi, pentru că amândouă operează cu două abstracțiuni – unul folosește ecuația, care este încercarea de a formaliza universul, de a-l pune într-o formulă; în același timp poetul folosește metafora, care este o altă ecuație și anume este, cum spunea Victor Hugo, lumea închisă într-o formulă, universul redus la o abstracțiune frumoasă. Iată, deci, de ce evoluția profesorului Ion Grigore spre poezie este o evoluție, ca să spun așa, firească. Acum, când profesorul împlinește o vârstă venerabilă, îi urez o viață lungă, îi urez ca noua lui vocație, de poet, să se împlinească și îi urez cu dragoste, în același timp să rămână un om tânăr spiritualicește și, dacă se poate, să continue formarea noilor generații de matematicieni, prin problemele pe care le va provoca, le va scrie, le va comunica.

  Apărut în Revista "Axioma" Anul I, Numărul 7 - octombrie 2000