Discursurile ţinute la Agapa 55
Discurs Inaugural Mircea Gociman  
Discursul Directorului Colegiului Naţional Ion Luca Caragiale Profesor Petre Năchilă  
Discursul lui Mili Angelescu  
Discursul lui Ticu Bărbulescu  
Discurs Puiu Berechet  
Discurs Ilarion Cozea  
Discurs Nelu Găucan  
Discurs Gigel Georgescu  
Discurs Fredi Mertl
Discurs Nelu Tăriceanu  
Discurs Ion Toboş  
Discurs Gabriel Florescu  
Discurs Valerică Nicolescu
 
Discurs Radu Papina  
Discurs Lucian Petrescu  
Discurs Jean Popescu
Discurs Nelu Popa  
Discurs Mircea Şerbu  
Discurs Eugen Simion
 
Discurs Ovidiu Stănciulescu  
Discurs Sergiu Utză Băicoianu  
Discurs Valentin Zentenai  
Discurs Jean Treabă

Discurs Mihai Arghir  
Discurs Gică Bălăşoiu

Discurs Pericle Bolgiu  
Discurs Ştefan Cazacu  
Discurs Ion Ciobanu  
Discurs Mircea Dumitrescu
Discurs Mircea Gociman
 
Discurs Dan Ionescu  
Discurs Pavel Ionescu
Discurs Mircea Ivanciu
Discurs Ion Mîrzescu  
Discurs Dan Nicolescu - Veselu  
Discurs Mircea Petrescu